ثمرات پنجگانه فرزندآوری برای والدین  175
ثمرات پنجگانه فرزندآوری برای والدین

وجود فرزندان در خانواده آثار و فواید جسمانی و روحی – روان ‌شناختی فراوانی برای والدین به دنبال دارد. خانواده ‌هایی که صاحب فرزندند، بیش از خانواده‌ های بدون فرزند از زندگی لذت می ‌برند.

مفهوم‌شناسی «إشعار قلب» بر پایه ادبیات عرب و شروح نهج البلاغه  114
مفهوم‌شناسی «إشعار قلب» بر پایه ادبیات عرب و شروح نهج البلاغه

کلام خدا و معصومین دارای پیوستگی و دقت نظرِ قابل دریافت استت ‌ عدم فهم صحیح مراد معصوم باعث کج فهمی و انحرافات اخلاقی، عقیده ای و می شود، البته ائمه بر تفکر‌ و دقت نسبت به کلامشان تأکید داشته اند؛ و چون ترجمه به ...

قواعد شناسایی احادیث سیره نزد فریقین  190
قواعد شناسایی احادیث سیره نزد فریقین

سیره یکی از منابع احکام اسلامی است. مفهوم سیره اخص از فعل بوده و نقش مهمی در در استنباط حکم شرعی دارد. از مسائل مهم در ارتباط با سیره تبیین دقیق مفهوم سیره و مقومات آن و استخراج قواعد شناسایی این مقومات در روایات است. ...

علم غیب امام علی در نهج البلاغه  121
علم غیب امام علی در نهج البلاغه

علم امام از مسائل دیرین دانش کلام است. شریف رضی احادیثی درباره علم غیب امام علی(علیه السلام) و امامان شیعه را در کتاب «نهج‌البلاغه» گرد آورده است. در میان برخی فرقه‌های اسلامی از جمله معتزلیان، دیدگاه‌هایی وجود دارد که فقط برای شخص امام علی(علیه السلام) ...

ساختار هنری نهج‌البلاغه و پاسخ به ناقدان آن  101
ساختار هنری نهج‌البلاغه و پاسخ به ناقدان آن

ارزش‌مندی و آوازة کتاب شریف نهج‌البلاغه از سویی به سبب سخنان پرمغز و زیبا و حیات آفرین امیرالمؤمنین علی (ع) و از سوی دیگر مرهون گزینش و چینش هنرمندانه سید رضی(ره) مؤلف حکیم آن است. مقدمه مؤلف بر کتاب به خوبی سبک هنری، انگیزه و ...

تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌البلاغه  38
تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌البلاغه

موضوع تساوی حقوق از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و مصلحان تاریخ بشر، به­ویژه امام علی(ع) بوده است؛ به­طوری­که در سخنان آن حضرت، زوایای این موضوع بسیار مهم، موج می‌زند. از دیرباز، نگرش‌های مختلف به تساوی حقوق، باعث تفاوت دیدگاه‌ها نسبت به ...

آسیب‌شناسی اخلاقی کارگزاران حکومت دینی در نهج‌البلاغه  46
آسیب‌شناسی اخلاقی کارگزاران حکومت دینی در نهج‌البلاغه

کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی، برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب‌ها نیز قرار دارند. در این مجال، عوامل آسیب­زا، پیامدهای ناگوار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از آن‌ها و راهکارهای ...

ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج‌البلاغه  40
ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج‌البلاغه

مبانی نظری رایج در ارزیابی عملکرد،بامبانی فرهنگی کشورمان که خدامحوری، ولایت محوری وکنترل درونی است منافات دارد، از این‌رو هدف این مطالعه تعیین ویژگی‌ها، ابعاد و مؤلفه‌ها الگوی ارزیابی عملکرد برمبنای فرمایشات گهربار حضرت علی(ع) است. این تحقیقا نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است ...

صفحه از 69
تعداد موارد : 551