بازدید : 172

جایگاه روایات اهل بیت(ع) در تفسیر ابن ابی حاتم

چکیده : یکی از نمودهای اختلاف میان فریقین، تفاوت تعامل بـا روایـات تفسـیری أهل بیت(ع) است. این پژوهش بر آن است تا میزان رویکرد ابن ابی حاتم را در «تفسیرالقرآن العظیم مسنداً عن الرسول و الصحابه و التابعین»، به روایاتی که نام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی رستم نژاد
پديدآورنده : مریم احمدی طایفه
بازدید : 82

تفسیر «الکشاف» و روش شناسی زمخشری در تحلیل واژگان

چکیده : تفسیر الکشّاف، اثر محمود بن‌عمر زمخشری (م 538 ﮬ . ق) یکی از مهم‌ترین تفاسیر ادبی قرآن کریم است. این کتاب با رویکرد کلامی معتزله و به شیوه اجتهادی نگاشته شده است. بیان نکات بلاغی و ادبی، این تفسیر را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هادی حجت
پديدآورنده : آمنه فخاران
بازدید : 111

جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر اطیب البیان

چکیده : یکی از علوم ضروری برای تفسیر قرآن، آگاهی به سبب نزول آیات است. مفسران و قرآن‌پژوهان نیز به سبب نزول و نقش‌آفرینی آن در فهم قرآن توجه داشته، و به اشکال گوناگون از آن بهره برده‌اند. روایات سبب نزول می‌تواند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مولوی
پديدآورنده : جلال مصطفایی اجلالیه
بازدید : 135

تحلیلی بر روایات منع آموزش سوره یوسف به زنان

چکیده : سوره مدنی یوسف که به احسن القصص معروف است سرشار از آموزه­ های تربیتی، اجتماعی، اخلاقی عبرت ­آمیز و پیام‌های هدایتی برای انسان­ ها است. با این وجود، روایاتی در کتب حدیثی موجود است که حاکی از آن است که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی شریفی
پديدآورنده : فرزاد دهقانی
بازدید : 77

تحلیلی بر «و من الارض مثلهن» در آیه 12 سوره طلاق با تاکید بر روایت رضوی

چکیده : در روایتی از امام رضا(ع) به شرح و تبیین بخشی از آیه 12 سورة طلاق: «...ومن الارض مثلهن...» با تعبیر آسمان‌ها و زمین‌های گنبدی شکل و تو در تو پرداخته شده است. با عنایت به این که دربارة این آیه، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی شریفی
پديدآورنده : زهرا بشارتی
بازدید : 196

مطالعه تطبیقی روش‌شناسی تفاسیر موضوعی «موضوع محور»‏ و مکتب اثبات‌گرایی ‏

چکیده : بررسی روش‌شناسی تفسیر موضوعی، نقش بسزایی در تعیین اقسام آن دارد. این پرسش که تفسیر موضوعی در بررسی تطبیقی با چه روش‌شناسی‌هایی قرار می‌گیرد و بر مبنای آن دارای چه ویژگی‌هایی است، محور این پژوهش قرارگرفته است. بر این اساس، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : مریم نظربیگی
بازدید : 173

مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی اسلامی در قرآن کریم

چکیده : برای تولید علم در هر یک از رشته های علوم انسانی ویژگی‌های انسان، ظرفیت‌های خاص او و عوامل تکامل و انحطاطش باید روشن شود. این‌ها همه می‌تواند در نوع، کیفیت و نتایج علوم انسانی اثرگذار باشد. به همین دلیل مبانی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمی
بازدید : 136

تنوع معنایی «عزم» نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و ارزیابی گونه‌ها ‏

چکیده : ماده عزم حامل مفهومی کلیدی در تاریخ فرهنگ اسلامی است که کاربردهای آن در 9 آیه از قرآن کریم، در حیطه‌های مختلف عقاید، اخلاق، احکام و اندیشه سیاسی اثر گذارده است؛ این در حالی است که در تفاسیر و ترجمه‌های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد پاکتچی
بازدید : 105

تحلیل انتقادی منابع و مراجع تفسیری سلفیان ‏

چکیده : جریان سلفی - تکفیری وهابیت فرقه‌ای از فرق اهل سنت است. شکل‌گیری این فرقه با اندیشه‌های احمد بن حنبل نظام‌مند و با ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب به تکامل رسید. این فرقه با برداشتی سطحی از قرآن موجب فتنه ­های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمزه علی بهرامی
بازدید : 141

معنا‌شناسی تطبیقی حدیث ضرب القرآن بالقرآن و ارتباط آن با تفسیر به رأی

چکیده : ضرب القرآن و تفسیر به رأی دو اصطلاحی است که در احادیث شیعه و سنی با عبارات مختلف به کار رفته است. دقت در مضمون این احادیث خبر از ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر دارد. از دیدگاه دانشمندان فریقین، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد قدسی
پديدآورنده : محمد امینی تهرانی
صفحه از 31
تعداد موارد : 304