ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21سیمای محمد بن ابوبکر در منابع شیعی و سنیناظمیان فرد علی15671396
22سیاست مذهبی خلفای راشدینعلی محمد ولوی, شهلا بختیاری11271396
23بازشناسی جریان هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیهگرامی سید محمد هادی12691396
24تسامح ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغهعباسی علی اکبر15981396
25بررسی و تحلیل نقش عمروعاص در تاریخ اسلامآیت قبادی, فهیمه کلباسی اصفهانی11291396
26تشیع عبدالله بن عباس از منظر مناظرات او (2)رباط جزی مجید10871396
27تشیع عبدالله بن عباس از منظر مناظرات او (1)رباط جزی مجید13181396
28بررسی و تحلیل نقش حذیفه بن یمان در تاریخ صدر اسلامسیاوش یاری, آیت قبادی12981396
29تحلیل و تنقیح داده‌های رجالی در باره محمد بن‌قیسغفوری نژاد محمد 7741395
30عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّعقربانی محمد11361395
31عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایتجارح حکمت22091395
32بررسی تطبیقی شرایط نقل حدیث از دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل‌سنتمحمودی اکبر7301395
33بازخوانی معیار بخاری در گزینش احادیث و نقد و بررسی شروط راویانسید معصوم حسینی, منیره سادات کامرانی19121395
34جرح راوی بر اساس مذهب؛ اسباب و نتایجحیدری نسب علیرضا11221395
35خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهنغلامعلی مهدی14791395
36اسماعیل بن مرّار در آینه نقدفریبا رضازاده کهنکی, مهدی تقی زاده طبری4141394
37وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسنتوحیدلو اکبر4531394
38عوامل پنهان خطا در تضعيفات رجالیپورنعمان احسان16671394
39مبنای ملاک‌های ترجيح اقوال رجاليون در تعارض جرح و تعديلسید مجتبی عزیزی, میثم مطیعی26931394
40بررسی مسئلۀ وکالت امام در توثيقات عامّ رجالیمعارف مجید24611394
صفحه از 3
تعداد موارد : 57