بازدید : 930

بررسی روش‌های ترجمة استعاره‌های مبتنی بر طرحوارة حرکتی در نهج‌‌البلاغه

چکیده : ترجمة استعاره و چالش‌های آن همواره از مسائل ترجمه و ترجمة متون مذهبی بوده است. در این مقاله، با اتخاذ رویکرد معنی‌شناسی شناختی به ترجمه، می‌خواهیم بدانیم کدام نوع از انواع ده‌گانة ترجمة استعاره توسط الهرّاسی (2000) در ترجمه‌های نهج‌البلاغه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : شیرین پورابراهیم
بازدید : 1720

شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ در نهج‌البلاغه و نقد آن با تکیه بر فضای صدور

چکیده : یکی از شبهات‏ محتوایی که بر کتاب شریف نهج ‏البلاغه وارد شده، شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ به‌صورت افراطی است. به عقیده عده ‏ای، برخی از مطالبی که در نهج‏ البلاغه‏ درباره مذمت دنیا، شیوه زندگی زاهدانه، ترک تعلق به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : کاوس روحي برندق
پديدآورنده : علیرضا صفاریان همدانی
بازدید : 10469

گونه‌‌شناسي، اعتبار و معايب سبب ورود حديث

چکیده : حديث، به عنوان دومين منبع تشريع از جايگاه و اعتبار ويژه‌‌اي در دين اسلام برخوردار است. آنچه در قرار گرفتن حديث در اين جايگاه و اعتباربخشي به آن، نقش اساسي ايفا مي‌‌کند، فهم درست حديث است؛ چرا که فهم نادرست ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمزه حاجی
بازدید : 6771

اسباب ورود حديث در كافى

چکیده : معنى لغوى واژه‏هاى «سبب»، «ورود»، «مورد»، «صدور»، در حديث‏شناسى از اهمّيّت ويژه‏اى برخوردار است. در اين مقاله، به تفصيل، به بررسى اين واژه‏ها پرداخته شده است. مورد صدور حديث در علم حديث و درايت حديث، بسيار اثرگذار است. احاديث معصومين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر شهروزی
پديدآورنده : جمال فرزند وحی
بازدید : 27758

بررسى مورد صدور احاديث كتاب « الكافى »

چکیده : پژوهشى است درباره مسائل مربوط به مورد صدور احاديث و جايگاه و اهميت آن در حديث پژوهى و بررسى موضوعات مورد صدور احاديث الكافى. اين رساله، در پنج فصل تنظيم گشته كه چهار فصل اوّل آن، جنبه مقدمه رساله را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر شهروزی
بازدید : 5087

نگاهي کلي به اسباب صدور احاديث

چکیده : بهترين راه آشنا شدن با رهنمودهاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه اطهار عليهم السلام ، استفاده از سخنان ايشان است . براى بهره گيرى از كلام ايشان ، بايد به عواملى كه در فهم حديث مؤثرند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر شهروزی
بازدید : 10363

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی حسن مطر هاشمی
بازدید : 5756

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن حسینی آل مجدد
بازدید : 3824

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن حسینی آل مجدد
بازدید : 4358

اثبات صدور حديث

چکیده : انگيزه هايى چون انتقامجويى از اسلام،منافع سياسى و فرقه اىّ و قومى، بزرگداشت خود و رونق بخشيدن به آثار خويش از يك سو، و سعى در ترغيب مردم به دين و ارزشهاى الهى از سوى ديگر، موجب گرديد كه «جعل» ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس ایزدپناه
صفحه از 2
تعداد موارد : 12