بازدید : 847

روش کشف اسباب صدور حدیث (الگوریتم دستیابی به اسباب صدور حدیث)

چکیده : آمیختگی روایات صحیح و مردود، سبب شده است تا متخصصین به دنبال روش تمایز و اعتبارسنجی روایات بروند، یکی از عناصری که در تشخیص اعتبار روایات دخیل است، قرائن صدور روایت است، مسأله این مقاله، چگونگی کشف اسباب صدور احادیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبدالحمید واسطی
بازدید : 2385

بررسی روش‌های ترجمة استعاره‌های مبتنی بر طرحوارة حرکتی در نهج‌‌البلاغه

چکیده : ترجمة استعاره و چالش‌های آن همواره از مسائل ترجمه و ترجمة متون مذهبی بوده است. در این مقاله، با اتخاذ رویکرد معنی‌شناسی شناختی به ترجمه، می‌خواهیم بدانیم کدام نوع از انواع ده‌گانة ترجمة استعاره توسط الهرّاسی (2000) در ترجمه‌های نهج‌البلاغه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : شیرین پورابراهیم
بازدید : 2940

شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ در نهج‌البلاغه و نقد آن با تکیه بر فضای صدور

چکیده : یکی از شبهات‏ محتوایی که بر کتاب شریف نهج ‏البلاغه وارد شده، شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ به‌صورت افراطی است. به عقیده عده ‏ای، برخی از مطالبی که در نهج‏ البلاغه‏ درباره مذمت دنیا، شیوه زندگی زاهدانه، ترک تعلق به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : کاوس روحی برندق
پديدآورنده : علیرضا صفاریان همدانی
بازدید : 12874

گونه‌‌شناسی، اعتبار و معايب سبب ورود حديث

چکیده : حديث، به عنوان دومين منبع تشريع از جايگاه و اعتبار ويژه‌‌ای در دين اسلام برخوردار است. آنچه در قرار گرفتن حديث در اين جايگاه و اعتباربخشي به آن، نقش اساسی ايفا مي‌‌کند، فهم درست حديث است؛ چرا که فهم نادرست ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمزه حاجی
بازدید : 10335

اسباب ورود حديث در كافى

چکیده : معنى لغوى واژه‏هاى «سبب»، «ورود»، «مورد»، «صدور»، در حديث‏شناسى از اهمّيّت ويژه‏اى برخوردار است. در اين مقاله، به تفصيل، به بررسى اين واژه‏ها پرداخته شده است. مورد صدور حديث در علم حديث و درايت حديث، بسيار اثرگذار است. احاديث معصومين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر شهروزی
پديدآورنده : جمال فرزند وحی
بازدید : 33478

بررسى مورد صدور احاديث كتاب « الكافى »

چکیده : پژوهشى است درباره مسائل مربوط به مورد صدور احاديث و جايگاه و اهميت آن در حديث پژوهى و بررسى موضوعات مورد صدور احاديث الكافى. اين رساله، در پنج فصل تنظيم گشته كه چهار فصل اوّل آن، جنبه مقدمه رساله را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر شهروزی
بازدید : 6961

نگاهي کلي به اسباب صدور احاديث

چکیده : بهترين راه آشنا شدن با رهنمودهاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه اطهار عليهم السلام ، استفاده از سخنان ايشان است . براى بهره گيرى از كلام ايشان ، بايد به عواملى كه در فهم حديث مؤثرند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر شهروزی
بازدید : 14121

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی حسن مطر هاشمی
بازدید : 7795

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن حسینی آل مجدد
بازدید : 5023

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن حسینی آل مجدد
صفحه از 2
تعداد موارد : 13