امر به معروف و نهی از منکر

«بايد از ميان شما گروهى باشند كه به خير دعوت كنند و به خوبى فرمان دهند و از بدى باز دارند. اينان رستگارانند».
 26047

حج

(وَ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) . (وَ أذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) . الإمامُ عليٌّ عليه السلام ( ـ فيما أوصى عِند وفاتهِ ـ ) : اللّهَ اللّهَ في بَيتِ ربِّكمُ ، لا تُخْلوهُ ما بَقِيتُم ، فإنَّهُ إنْ تُرِكَ لَم تُناظَروا .
 16505

جهاد اصغر

جهاد اصغر، جهاد، مجاهد، نخستين مجاهد در راه خدا، يارى مجاهدان و نكوهش آزردنشان، فرمان به جهاد كردن با دست و زبان و دل، تشويق به جهاد، ارزش سلاح برداشتن در راه خدا، فرمان به جنگ با سران كفر، ترك كردن جهاد، شاخه هاى جهاد، مرزبانى، ارزش نگهبانى، رفتن به بهشت با زنجير،
 6358

مثل ها

مشتمل بر : 1. مَثَل مجاهد 2. مَثَل كسي كه مي‏جنگد و مزد مي‏گيرد
 2619

خمس

 1961

حجّ

مشتمل بر : 1. حجّ 2. فلسفه حج 3. فقرزدايي حج 4. گناه زدايى حجّ 5. آنچه حج بدان تمام مي‏شود 6. عاقبت ترك حج 7. تعطيل كردن حج 8. برتر از هفتاد حج 9. كم بودن حاجيان [واقعى] 10. آداب حج گزار 11. آداب مراقبين 12. آداب احرام بستن 13. انواع حج 14. ثواب كسي كه در راه حج بميرد 15. حرمت حرم 16. حضور امام غايب در موسم حج
 2134

زكات

مشتمل بر : 1. زكات 2. پيوستگي زكات و نماز 3. حكمت زكات 4. نقش زكات در رشد داراييها 5. حفظ كردن داراييها با زكات 6. كسي كه زكات نمي‏دهد 7. كافر بودن كسي كه زكات ندهد 8. كيفر كسي كه زكات نپردازد 9. پرداخت زكات با رضايت خاطر 10. حق معلوم غير از زكات است 11. مستحقّان زكات 12. زكات ظاهري و باطني
 3270

نماز

مشتمل بر : 1. نماز 2. نماز نور ديده پيامبرصلي الله عليه وآله است 3. نماز موجب تقرب پرهيزگاران به خداست 4. نماز بهترين تكليفي است كه وضع شده است 5. بعد از شناخت خدا، نماز برترين كارهاست 6. نماز ستون دين است 7. نماز از كار زشت و ناپسند باز... 8. نماز گناهان پيش از خود را مي‏پوشاند 9. نماز نخستين چيزي است كه روز قيامت درباره‏اش سؤال مي‏شود 10. حكمت نماز 11. منزلت نمازگزار 12. قوانين نماز 13. آداب نماز 14. خشوع در نماز 15. معناي خشوع 16. خشوع پيامبر صلي الله عليه وآله در نماز 17. خشوع امام علي ‏عليه السلام 18. خشوع فاطمه دخت رسول خدا صلي الله عليه وآله 19. خشوع امام حسن ‏عليه السلام 20. خشوع امام سجاد عليه السلام 21. خشوع امام‏باقر و امام ‏صادق‏ عليهما السلام 22. موانع خشوع 23. شرايط پذيرفته شدن نماز 24. موانع پذيرفته شدن نماز 25. نقش حضور قلب در پذيرش نماز 26. رو كردن خدا به كسي كه به او رو كند 27. فضيلت تدبّر در نماز 28. پاداش كسي كه با دلي فارغ از دنيا نماز خواند 29. دستور به خواندن‏نماز وداع‏گونه 30. كسي‏كه نمازش به صورت او پرت مي‏شود 31. كسي كه نمازش نماز
 3553
صفحه از 2
تعداد موارد : 12