بازدید : 63

بازپژوهشی اصطلاح حدیث موضوع با تأکید برتحلیل مفهومی و فرایندی حدیث «من کذب»

چکیده : تلاش برای تعریف دقیق اصطلاح «حدیث موضوع» و فهم درست آن، در ارزیابی و اعتبارسنجی دقیق از روایات تأثیر مستقیم دارد، درک عمومی از حدیث موضوع به معنای برساخته‌شده و به دروغ به پیامبر(و معصومین) نسبت‌داده‌شده است؛ اما اضافه نمودن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نصرت نیل ساز
پديدآورنده : کاوس روحي برندق
پديدآورنده : هادی زینی ملک آباد
پديدآورنده : نهله غروی ناینی
بازدید : 65

شیوه های مواجهه با دروغ و جعل حدیث غالیان

چکیده : حدیث، گنجینه ارش مندی است که در فراز و نشیب تاریخ با آسیب های گوناگونی مواجه شد؛ آسیب هایی که هر یک، زمینه ساز شکل گیری جریان ها و فرقه های انحرافی گردید. یکی از این جریان ها، غالیان هستند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رازی زاده
پديدآورنده : رضا عطایی
بازدید : 3171

مباني وضع شناسي در «الموضوعات» ابن جوزي

چکیده : ابوالفرج عبدالرحمان بن على جوزى قرشى (متولّد ۵۱۰ و متوفّاى ۵۹۷ق) از دانشمندان پركار اهل سنّت و داراى تصنيفات متعدّد است. طبق گفته خود وى، تصنيفاتش به صد كتاب مى رسد كه از جمله آنهاست: ۱) التفسير الكبير، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد جواد وزیری فرد
بازدید : 5192

سيري در كتاب «الاخبار الدخلية»(2)

چکیده : در بخش اول مقاله، باب اول كتاب و تمامى دوازده فصل آن بررسى شد و اكنون، باب دوم و سوم مرور مى شود.

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد المهدی جلالی
بازدید : 3977

سيري در كتاب «الاخبار الدخلية»

چکیده : حضرت آية الله علامه حاج شيخ محمد تقى شوشترى، رجالى اى سترگ كه خود، سر سلسله مردانى در زمانه ما بودند كه: «لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله». سال هاى عمر ايشان از زمان قدرت تمييز تا به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد المهدی جلالی