بازدید : 3077

مباني وضع شناسي در «الموضوعات» ابن جوزي

چکیده : ابوالفرج عبدالرحمان بن على جوزى قرشى (متولّد ۵۱۰ و متوفّاى ۵۹۷ق) از دانشمندان پركار اهل سنّت و داراى تصنيفات متعدّد است. طبق گفته خود وى، تصنيفاتش به صد كتاب مى رسد كه از جمله آنهاست: ۱) التفسير الكبير، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد جواد وزیری فرد
بازدید : 5058

سيري در كتاب «الاخبار الدخلية»(2)

چکیده : در بخش اول مقاله، باب اول كتاب و تمامى دوازده فصل آن بررسى شد و اكنون، باب دوم و سوم مرور مى شود.

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد المهدی جلالی
بازدید : 3853

سيري در كتاب «الاخبار الدخلية»

چکیده : حضرت آية الله علامه حاج شيخ محمد تقى شوشترى، رجالى اى سترگ كه خود، سر سلسله مردانى در زمانه ما بودند كه: «لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله». سال هاى عمر ايشان از زمان قدرت تمييز تا به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد المهدی جلالی