چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام  1109
چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام

چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام ....

ویژگی دوران امام کاظم علیه السلام و سیره و زندگی آن حضرت  918
ویژگی دوران امام کاظم علیه السلام و سیره و زندگی آن حضرت

گفتگوی تلویزیونی پیرامون زندگی امام موسی کاظم علیه السلام و ویژگی‌های دوران زندگی آن حضرت، پخش شده از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران.

دوران زندگی امام کاظم علیه السلام و معرفی شاگردان آن حضرت  621
دوران زندگی امام کاظم علیه السلام و معرفی شاگردان آن حضرت

گفتگوی تلویزیونی پیرامون دوران زندگی امام کاظم علیه السلام و شاگردان آن حضرت و نیز موضوع مهدویت، انتظار و اعتقاد به منجی که از شبکه سه سیما پخش شده است.

نگاهی به زندگی امام موسی بن جعفر علیه السلام  1199
نگاهی به زندگی امام موسی بن جعفر علیه السلام

نام حضرت، موسی، کنیه هایش ابو الحسن اول، ابو الحسن ماضی، ابو ابراهیم، ابو علی، ابو اسماعیل، و القابش کاظم، عبدصالح، نفس زکیه، زین المجتهدین، وفی، صابر، امین و زاهر بود. ابن شهرآشوب می نویسد: از این جهت که حضرت با اخلاق بزرگوارانه اش درخشید، ...

امام کاظم علیه السلام  6287
امام کاظم علیه السلام

روايت شده است كـه حـضـرت كاظم عليه السلام زياد دعا مى خواند ، و عرضه مى داشت : بار خدايا ، راحتى در هنگام مردن ، و عفو و بخشش در هنگام حسابرسى را از تو مسألت مى كنم . و اين جمله را تكرار ...