پذیرش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هدایای معاویه

امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هدایای معاویه را می پذیرفتند. اما چگونه می توان باور كرد كه فرزندان امام ، هدایای معاویه را قبول كنند ؟ آیا آنان به اهداف سیاسی معاویه از این بخشش ها ، پی نمی بردند ؟ آیا پذیرفتن هدیه های معاویه ، تأیید عملی حكومت معاویه به شمار نمی آمد ؟ و سرانجام ، چه مصلحتی ایجاب می كرد كه آنان هدایای دشمن كینه توز اهل بیت علیهم السلام را بپذیرند ؟
 3226

نام گذاری امام حسن(ع) و امام حسین(ع)

نام گذاری امام حسن(ع) و امام حسین(ع) چگونه بود؟
 1109

حضور اسماء بنت عمیس ، هنگام ولادت امام حسن(ع) و امام حسین(ع)

آیا اسماء بنت عمیس ، هنگام ولادت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشت؟
 605

احادیث ختنه حسنین(ع)

در احادیث آمده است که ائمه(ع) بصورت ختنه شده بدنیا می آیند. پس چرا در روایتی آمده که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را پیامبر(ص) ختنه کرد؟
 633

رویارویی در نبرد صفین

رویارویی دو سپاه در نبرد صفین چگونه رخ داد؟
 287

حضور امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در جنگ اعراب با ایران

در ترجمه تاریخ طبری، جلد پنجم، صفحه ۲۱۱۶ از حضور امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در جنگ مسلمانها با ایرانیها خبر می دهد. آیا می توان به این خبر اعتماد کرد؟
 1578

غفلت فرشته و مسخ او

در برخی منابع، از مفقود شدن امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در کودکی و حفاظت شدن آنان توسط ماری ـ که در واقعْ فرشته بود، ولی به سبب یک لحظه غفلت از یاد خدا مسخ شده و به صورت مار درآمده بود ـ سخن به میان آمده است، این مطالب چقدر واقعیت داشته و در صورت صحت روایت، چگونه قابل توجیه است؟
 2666

تعداد همسران امام حسن(ع)

آیا درست است که امام حسن(ع) با زنان فراوان ازدواج کرد؟
 1652

قهر امام حسن(ع) و امام حسین(ع)

در تعدادی از منابع، از درگیری لفظی و قهر امام حسین(ع) با امام حسن(ع) و سپس وساطت برخی برای ایجاد آشتی میان آن دو بزرگوار، سخن به میان آمده که چندان با اصول و قواعد مذهب سازگار نیست. نظر شما چیست؟
 3325

پاره های جگر در تشت

در مورد سبب شهادت امام حسن(ع) مشهور است که وقتی حضرت، سم خورد، در اثر استفراغ پاره های جگر در تشت ریخت. در حالی که اگر جگر تکه تکه شود، انسان زنده نمی ماند تا آن را بالا بیاورد. این قضیه چه توجیهی دارد؟
 3762