حضور امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در جنگ اعراب با ایران

در ترجمه تاریخ طبری، جلد پنجم، صفحه ۲۱۱۶ از حضور امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در جنگ مسلمانها با ایرانیها خبر می دهد. آیا می توان به این خبر اعتماد کرد؟
 2777

حضور اسماء بنت عمیس ، هنگام ولادت امام حسن(ع) و امام حسین(ع)

آیا اسماء بنت عمیس ، هنگام ولادت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشت؟
 1523

پاره های جگر در تشت

در مورد سبب شهادت امام حسن(ع) مشهور است که وقتی حضرت، سم خورد، در اثر استفراغ پاره های جگر در تشت ریخت. در حالی که اگر جگر تکه تکه شود، انسان زنده نمی ماند تا آن را بالا بیاورد. این قضیه چه توجیهی دارد؟
 5039

پر طلاق بودن امام حسن(ع)

آنچه در تاریخ آمده که امام حسن(ع) زنان بسیاری را طلاق می داد، آیا قابل قبول است؟
 440

پذیرش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هدایای معاویه

امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هدایای معاویه را می پذیرفتند. اما چگونه می توان باور كرد كه فرزندان امام ، هدایای معاویه را قبول كنند ؟ آیا آنان به اهداف سیاسی معاویه از این بخشش ها ، پی نمی بردند ؟ آیا پذیرفتن هدیه های معاویه ، تأیید عملی حكومت معاویه به شمار نمی آمد ؟ و سرانجام ، چه مصلحتی ایجاب می كرد كه آنان هدایای دشمن كینه توز اهل بیت علیهم السلام را بپذیرند ؟
 4520

نام گذاری امام حسن(ع) و امام حسین(ع)

نام گذاری امام حسن(ع) و امام حسین(ع) چگونه بود؟
 2475

احادیث ختنه حسنین(ع)

در احادیث آمده است که ائمه(ع) بصورت ختنه شده بدنیا می آیند. پس چرا در روایتی آمده که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را پیامبر(ص) ختنه کرد؟
 1346

رویارویی در نبرد صفین

رویارویی دو سپاه در نبرد صفین چگونه رخ داد؟
 499

غفلت فرشته و مسخ او

در برخی منابع، از مفقود شدن امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در کودکی و حفاظت شدن آنان توسط ماری ـ که در واقعْ فرشته بود، ولی به سبب یک لحظه غفلت از یاد خدا مسخ شده و به صورت مار درآمده بود ـ سخن به میان آمده است، این مطالب چقدر واقعیت داشته و در صورت صحت روایت، چگونه قابل توجیه است؟
 3461

تعداد همسران امام حسن(ع)

آیا درست است که امام حسن(ع) با زنان فراوان ازدواج کرد؟
 2081
صفحه از 2
تعداد موارد : 11