نپختن خمیری که دست امام رضا(ع) به آن خورده

گویند: در روز تولد امام رضا(ع) شخصی به محضر امام آمد و گفت: خمیری که دادید پخته نمی شود، حضرت فرمود: چگونه انتظار داری که آتش بر آن خمیری که به دست ما خورده است اثر کند؟ آیا این مطلب صحیح است؟
 1958

حکومت اهل بیت(ع)

امتناع ائمه(ع) از پذیرفتن حکومت و تلاش نکردن برای تحصیل آن، آیا نشانه ی این نیست که حکومت آنان مشروعیت ندارد؟ برخی عدم پذیرفتن ولایت عهدی امام رضا(ع) را شاهدی بر مدعای خود ذکر می کنند.
 2366