بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی  115
بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی

نهضت امام حسین(ع) با تمسکل به منابع شیعه و سنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تجلی عاشورا در هنر ایران  124
تجلی عاشورا در هنر ایران

پژوهشی در تبیین و تحلیل کاربرد هنر برای بازگویی عملی و عینی واقعه کربلا و بازتاب های آن در تاریخ هنر مذهبی و نگاه و کار هنرمندان به مسائل پیرامونی آن حادثه و بزرگداشت آن ...

النهضة الحسینیة و الذب عن بیضة الاسلام  123
النهضة الحسینیة و الذب عن بیضة الاسلام

کتاب عهده دار بیان هدف امام حسین(ع) از نهضت عاشورا است.

اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات  111
اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات

نویسنده با ده طریق، اعتبار زیارت عاشورا را نشان داده است

مسند الامام الشهید ابی عبدالله الحسین بن علی(ع)  109
مسند الامام الشهید ابی عبدالله الحسین بن علی(ع)

کتایی در زندگینامه، فضایل، مناقب، مقتل، روایات، راویان، اصحاب و فرزندان امام حسین(ع)، امام سوم شیعیان است.

مدرسه حسینی  130
مدرسه حسینی

بررسی آموزه های نهضت عاشورا با رویکرد تربیتی، موضوع این اثر است.

قصه کربلا به ضمیمه قصه انتقام  96
قصه کربلا به ضمیمه قصه انتقام

پژوهشی است در باره واقعه عاشورا و شرح رخدادهای آن از مدینه تا کربلا و از کربلا تا مدینه.

فی رحاب عاشورا  87
فی رحاب عاشورا

تجزیه و تحلیل فرهنگ عاشورا و دستاوردهای آن، موضوع اثر حاضر است. هدف نویسنده، بیان فرهنگ شهادت و شهادت طلبی و عرضه آن به نسل جوان است.

فرهنگ عاشورا  93
فرهنگ عاشورا

هدف از تدوین این کتاب، ارائه یک مجموعه فشرده و کاربردی، حاوی لازم ترین دانستنی ها در باره عاشورا از زمان حادثه تا به امروز است.

سیمای امام حسین(ع)  91
سیمای امام حسین(ع)

پژوهشی در زیست نامه، فضایل و نهضت امام حسین(ع) است.

سه مقتل گویا در حماسه عاشورا  89
سه مقتل گویا در حماسه عاشورا

کتاب، ترجمه سه مقتل در باره امام حسین(ع) و یاران شهید آن حضرت است.

درسی که حسین(ع) به انسانها آموخت  94
درسی که حسین(ع) به انسانها آموخت

تحلیلی است از قیام خونین امام حسین(ع).

جنگ تعزیه از مدینه تا مدینه (مجموعه چهل مجلس شبیه خوانی)  80
جنگ تعزیه از مدینه تا مدینه (مجموعه چهل مجلس شبیه خوانی)

در این کتاب، چهل مجلس، سناریو شبیه خوانی با تعیین نقش هر بازیگر و اشعاری که باید در تعزیه بخوانند، گرد آمده است.

صفحه از 9
تعداد موارد : 117