عزاداری سنتی شیعیان در بیوت علما و حوزه های علمیه و کشورهای جهان  57
عزاداری سنتی شیعیان در بیوت علما و حوزه های علمیه و کشورهای جهان

پژوهشی است در چگونگی و مراسم عزاداری شیعیان در ایران و جهان.

دانشنامه امام حسین(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ  3382
دانشنامه امام حسین(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ

گزینش و عرضه متون، با توجّه به قواعد معمول در فقه الحدیث و نقد متون تاریخى صورت گرفته است و در مقام رد و اثبات سخنان و نظریات مورّخان، از تناظر و تعاضد مضمونى متن ...

موسوعة کلمات الامام الحسین(ع)  88
موسوعة کلمات الامام الحسین(ع)

کتابی است حاوی سخنان و گفتار های امام حسین(ع)

کتاب شناسی اختصاصی امام حسین(ع)  45
کتاب شناسی اختصاصی امام حسین(ع)

معرفی 1428 کتاب در باره امام حسین(ع)

کتاب شناسی عاشورا  35
کتاب شناسی عاشورا

کتاب، فهرست آثاری است که تا زمان تألیف در ارتباط با قیام عاشورا، اعم از آثار تاریخی، ادبی، مقاتل، مراثی، مدایح، سخنان، فضایل و منابر حسینی به نگارش در آمده است.

بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی  153
بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی

نهضت امام حسین(ع) با تمسکل به منابع شیعه و سنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تجلی عاشورا در هنر ایران  166
تجلی عاشورا در هنر ایران

پژوهشی در تبیین و تحلیل کاربرد هنر برای بازگویی عملی و عینی واقعه کربلا و بازتاب های آن در تاریخ هنر مذهبی و نگاه و کار هنرمندان به مسائل پیرامونی آن حادثه و بزرگداشت آن ...

النهضة الحسینیة و الذب عن بیضة الاسلام  155
النهضة الحسینیة و الذب عن بیضة الاسلام

کتاب عهده دار بیان هدف امام حسین(ع) از نهضت عاشورا است.

اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات  151
اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات

نویسنده با ده طریق، اعتبار زیارت عاشورا را نشان داده است

مسند الامام الشهید ابی عبدالله الحسین بن علی(ع)  148
مسند الامام الشهید ابی عبدالله الحسین بن علی(ع)

کتایی در زندگینامه، فضایل، مناقب، مقتل، روایات، راویان، اصحاب و فرزندان امام حسین(ع)، امام سوم شیعیان است.

مدرسه حسینی  167
مدرسه حسینی

بررسی آموزه های نهضت عاشورا با رویکرد تربیتی، موضوع این اثر است.

قصه کربلا به ضمیمه قصه انتقام  122
قصه کربلا به ضمیمه قصه انتقام

پژوهشی است در باره واقعه عاشورا و شرح رخدادهای آن از مدینه تا کربلا و از کربلا تا مدینه.

فی رحاب عاشورا  116
فی رحاب عاشورا

تجزیه و تحلیل فرهنگ عاشورا و دستاوردهای آن، موضوع اثر حاضر است. هدف نویسنده، بیان فرهنگ شهادت و شهادت طلبی و عرضه آن به نسل جوان است.

فرهنگ عاشورا  117
فرهنگ عاشورا

هدف از تدوین این کتاب، ارائه یک مجموعه فشرده و کاربردی، حاوی لازم ترین دانستنی ها در باره عاشورا از زمان حادثه تا به امروز است.

صفحه از 9
تعداد موارد : 121