امت

امت

واژه «اُمّت» ، در معانىِ مختلفى به كار رفته است ، مانند : جماعت ، خَلق ، دين ، طريقه ، جيل ، جنس ، پيرو ، زمان ، و قامت... ادامه
تاریخ :  4 شهریور 1399 تعداد بازدید :  99
بلد

بلد

كلمه «بَلَد» در لغت ، به معناى قطعه زمينى است آباد يا غير آباد ، و خالى از سكنه يا مسكونى . ادامه
تاریخ :  3 شهریور 1399 تعداد بازدید :  101
سخنى در باره نام بردن با كُنيه

سخنى در باره نام بردن با كُنيه

شمه ای از احترام رسول خدا(ص) به دیگران ادامه
تاریخ :  26 اسفند 1394 تعداد بازدید :  1751
سخنى درباره انحصارطلبى

سخنى درباره انحصارطلبى

استئثار ، مصدر است از ريشه «أثر» در مقابل «ايثار» و به معناى «مقدّم داشتن خود يا وابستگان و هواداران خود بر ديگران در تأمين نيازها و خواست ها» . گاه نيز اين كلمه، در ويژه ساختن خود بر اساس حكمت ، و نه بر مبناى نياز ، به كار ... ادامه
تاریخ :  25 مرداد 1394 تعداد بازدید :  5507
توضيحى در باره چگونگى تقسيم درآمدهاى عمومى در صدر اسلام

توضيحى در باره چگونگى تقسيم درآمدهاى عمومى در صدر اسلام

اصطلاح «بيت المال» در متون روايى،يك اصطلاح عام براى درآمدهاى عمومى مسلمانان است كه براى مصرف در اختيار حكومت اسلامى قرار مى گيرد . از بررسى جامعِ روايات ، به طور كلّى دوگونه مورد مصرف براى بيت المال به دست مى آيد : مصارف خاص و مصارف عام . ادامه
تاریخ :  17 مرداد 1394 تعداد بازدید :  2101
امنیت

امنیت

واژه «اَمْن» ، مصدر است و در اصل ، دلالت بر دو معناى نزديك به هم دارد : يكى آرامشِ دل ، و ديگرى تصديق ادامه
تاریخ :  3 خرداد 1394 تعداد بازدید :  3646
توضيحاتى درباره آفات توسعه و پرهيز از آن ها

توضيحاتى درباره آفات توسعه و پرهيز از آن ها

به منظور فهم بهتر روایات توسعه در کتاب توسعه اقتصادی، باید نکاتی را در نظر داشت. ادامه
تاریخ :  16 اردیبهشت 1394 تعداد بازدید :  1293
اصول ، موانع ، و آفاتِ توسعه

اصول ، موانع ، و آفاتِ توسعه

بى شك ، مواجهه با عنا صر مندرج زير عنوان «اصول توسعه اقتصادى يا موانع و آفات آن» واكنش اقتصاددانان جهان معاصر را برمى انگيزد و ايشان را در بهت فرو مى برد و اين پرسش را در ذهن آنان ترسيم مى كند: «چه پيوندى ميان اين عناصر و توسعه ... ادامه
تاریخ :  16 اردیبهشت 1394 تعداد بازدید :  1226