کافی

کافی

از صفات خدای متعال ادامه
تاریخ :  12 اسفند 1396 تعداد بازدید :  1634
تواب

تواب

از صفات خداوند ادامه
تاریخ :  10 شهریور 1395 تعداد بازدید :  2498
باقى

باقى

از صفات خداوند. صفت «باقى (پايدار) » ، اسم فاعل از مادّه «بقى» است كه همان دوام است . ادامه
تاریخ :  1 تیر 1395 تعداد بازدید :  2231
مُحيط

مُحيط

از صفات خداوند برگرفته ها از ريشه «حوط» ، سيزده بار در قرآن كريم به خداوند نسبت داده شده است. ادامه
تاریخ :  1 تیر 1395 تعداد بازدید :  2476
اوّل و آخر

اوّل و آخر

واژه شناسی اول و آخر و کاربرد آنها در قرآن و حدیث ادامه
تاریخ :  14 فروردین 1395 تعداد بازدید :  2752
نشانه هاى خدا در آفرينش خورشيد و ماه

نشانه هاى خدا در آفرينش خورشيد و ماه

از نگاه قرآن كريم ، خورشيد و ماه ، دو دليل روشن ديگر بر خالق حكيم و تواناى جهان آفرينش اند . در اين كتاب آسمانى ، هفده بار به بيان هاى مختلف ، جامعه انسانى به تأمّل در اين دو پديده شگفت جهان آفرينش ، دعوت شده است . ... ادامه
تاریخ :  29 شهریور 1394 تعداد بازدید :  13673
نشانه هاى خدا در آفرينش دريا

نشانه هاى خدا در آفرينش دريا

قرآن كريم و احاديث اسلامى ، دلايل خداشناسى نهفته در درياها را مكرّر به مردم يادآور شده اند و آنان را به مطالعه درباره شگفتى هاى دريا و نقش آن در زندگى انسان ، دعوت كرده اند . نكات قابل تأمّل در اين راستا كه متون بر آن تأكيد دارند ... ادامه
تاریخ :  28 شهریور 1394 تعداد بازدید :  20766
نشانه هاى خدا در آفرينش زمين

نشانه هاى خدا در آفرينش زمين

زمين ، يكى ديگر از نشانه هاى روشن توحيد و خداشناسى است ادامه
تاریخ :  26 شهریور 1394 تعداد بازدید :  10292
نشانه هاى خدا در آفرينش شب و روز

نشانه هاى خدا در آفرينش شب و روز

قرآن كريم ، بيش از سى بار ، مردم را به مطالعه شب و روز به عنوان دو آيه خداشناسى و دو پديده شگفت نظام هستى كه حاكى از حكمت آفريدگار جهان است ، دعوت كرده است . ادامه
تاریخ :  25 شهریور 1394 تعداد بازدید :  14081
معناى محبّت خدا به بنده

معناى محبّت خدا به بنده

عقايد ، اخلاق و اعمال شايسته ، موجب محبّت آفريدگار به آفريده خود مى گردد و از آن جا كه تغيير و تحوّل در ذات مقدّس خداوند متعال راه ندارد ، اما معناى محبّت خدا نسبت به انسان چيست ؟ ادامه
تاریخ :  24 شهریور 1394 تعداد بازدید :  10071
صفحه از 11
تعداد موارد : 103