بیماری  108
بیماری

ـ حكمت موجود در قراردادن زندانى به نام «بيمارى» در نظام هستى چيست؟ ـ آيا بهتر نيست كه خداوند ، انسان را به گونه اى بيافريند كه در طول زندگى به بلاى بيمارى گرفتار نشود؟ ـ اصولاً چرا انسان ، بيمار مى شود؟ ...

ارزيابى كلّى احاديث طبّى  98
ارزيابى كلّى احاديث طبّى

این نوشته نگاهی کلی به حدیث هایی دارد که به طبابت اختصاص دارند.

آداب طبابت و وظائف طبيب  90
آداب طبابت و وظائف طبيب

حرفه پزشكى ، از آن رو كه با جان ، ناموس و اسرار زندگى مردم سر و كار دارد ، علاوه بر مقرّرات اسلامى ، در همه حرفه ها داراى آداب و احكام ويژه اى است كه رعايت آن براى پزشك مسلمان ، لازم و ...

پزشکی و درمان  5876
پزشکی و درمان

در حوزه علوم بشرى ، پزشكى ، سرآمد همه دانش هاست ؛ چرا كه فلسفه ساير علوم ، بهره ورى انسان از مواهب زندگى است و اين هدف ، جز در پرتو سلامت جسم و جان ، ميسّر نيست . لذا از زاویه اسلامی به ...

سخنى درباره آداب و احكام طبابت  4760
سخنى درباره آداب و احكام طبابت

ايثار ، مصدر است از ريشه «اثر» و در لغت ، به معناى «تقديم الشى ء (مقدّم داشتن چيزى)» است

سخنى درباره حكمت بيمارى ها  2629
سخنى درباره حكمت بيمارى ها

ـ حكمت موجود در قراردادن زندانى به نام «بيمارى» در نظام هستى چيست؟ ـ آيا بهتر نيست كه خداوند ، انسان را به گونه اى بيافريند كه در طول زندگى به بلاى بيمارى گرفتار نشود؟ ـ اصولاً چرا انسان ، بيمار مى شود؟ ...

جايگاه طب در قوانين اسلام  1293
جايگاه طب در قوانين اسلام

اگر بيمارى ، خطرناك ترين بلا و سلامت ، بزرگ ترين نعمت است ، اسلام كه تكامل و سعادت انسان را هدف خود قرار داده ، براى مبارزه با بيمارى ها و تأمين سلامت جامعه چه برنامه اى دارد؟ و به ديگر سخن ، طب ...

تحليلى درباره احاديث پاداش بيمارى ها  1748
تحليلى درباره احاديث پاداش بيمارى ها

این تحلیل در مقام تبیین این سخن امیر مؤمنان(ع) است كه فرمود : «خداوند ، آن درد و رنجى را كه داشته اى ، مايه ريختن گناهانت قرار دهد ؛ چرا كه در بيمارى ، پاداشى نيست»