دعا برای امام مهدی(ع) در غدیر  664
دعا برای امام مهدی(ع) در غدیر

اشاره به به آيه 98 از سوره انعام

اصحاب سوره بقره  1293
اصحاب سوره بقره

مراد از اصحاب سوره بقره

تألیف قلوب شده ها  1017
تألیف قلوب شده ها

اشاره به سوره انفال آیه 60

دعای پیامبر(ص) پس از نماز شب  1394
دعای پیامبر(ص) پس از نماز شب

اشاره به آیه 13 سوره فرقان

هدف رسالت پیامبر(ص)  1074
هدف رسالت پیامبر(ص)

اشاره به آيه 70 از سوره يس

دعای پس از تلاوت قرآن  634
دعای پس از تلاوت قرآن

اشاره است به آيه 111 از سوره اسرا

نفی تغییر از خداوند  572
نفی تغییر از خداوند

اشاره به آیاتی از سوره اسرا و فاطر.

جمعه سرآمد روزها  587
جمعه سرآمد روزها

اشاره به سوره بروج، آیه 3

صفحه از 11
تعداد موارد : 81