دعای پیامبر(ص) پس از نماز شب  3414
دعای پیامبر(ص) پس از نماز شب

اشاره به آیه 13 سوره فرقان

پیشگویی در مورد پیامبر اسلام(ص)  1165
پیشگویی در مورد پیامبر اسلام(ص)

اشاره به سوره مائده آیه 48

نافرمانی از پدر و مادر  2519
نافرمانی از پدر و مادر

اشاره به سوره مریم آیه 32

آغاز پیامبری پیامبر اسلام(ص)  1782
آغاز پیامبری پیامبر اسلام(ص)

دعای ابراهیم(ع) برای آمدن پیامبر اسلام(ص) و بشارت عیسی(ع) به آمدن حضرت محمد(ص)

دعا برای امام مهدی(ع) در غدیر  1881
دعا برای امام مهدی(ع) در غدیر

اشاره به آيه 98 از سوره انعام

اصحاب سوره بقره  2905
اصحاب سوره بقره

مراد از اصحاب سوره بقره

تألیف قلوب شده ها  1888
تألیف قلوب شده ها

اشاره به سوره انفال آیه 60

هدف رسالت پیامبر(ص)  1967
هدف رسالت پیامبر(ص)

اشاره به آيه 70 از سوره يس

دعای پس از تلاوت قرآن  1536
دعای پس از تلاوت قرآن

اشاره است به آيه 111 از سوره اسرا

نفی تغییر از خداوند  1641
نفی تغییر از خداوند

اشاره به آیاتی از سوره اسرا و فاطر.

جمعه سرآمد روزها  1581
جمعه سرآمد روزها

اشاره به سوره بروج، آیه 3

مزید  2360
مزید

اشاره به آیاتی از قرآن

لزوم دنباله روی از اهل بیت(ع)  1424
لزوم دنباله روی از اهل بیت(ع)

اشاره به سوره توبه آیه 16

کار نیکو  1293
کار نیکو

اشاره به سوره مائده آیه 15

صفحه از 6
تعداد موارد : 82