امام مهدی(ع) از زبان امام رضا (ع)  759
امام مهدی(ع) از زبان امام رضا (ع)

اشعار امام رضا علیه السلام در وصف امام مهدی (عج)

امام صادق (ع)  983
امام صادق (ع)

شعری از امام صادق(ع) در مورد حضرت مهدی (ع)

ابن رومى  828
ابن رومى

از شاعران قرن سوم

دعبل خزاعى‏  2530
دعبل خزاعى‏

از برترينِ شاعران قرن سوم هجرى

اديب الممالك فراهانى‏  1002
اديب الممالك فراهانى‏

شاعر قرن سیزده هجری

ابو القاسم راز شيرازى‏  882
ابو القاسم راز شيرازى‏

شاعر قرن سیزدهم هجری

قاسم انوار  1111
قاسم انوار

از شاعران پارسى‏گوى نيمه دوم قرن هشتم و نيمه‏ اوّل قرن نهم هجرى

حافظ شيرازى‏  1091
حافظ شيرازى‏

شاعر بلند آوازه قرن هشتم

ابوالقاسم زاهى  583
ابوالقاسم زاهى

شاعر قرن چهارم هجری

جلال الدين جعفرى فراهانى‏  610
جلال الدين جعفرى فراهانى‏

سراينده قرن هشتم هجری

آذرى طوسى اسفراينى‏  659
آذرى طوسى اسفراينى‏

شاعر قرن نهم هجری

خواجوى كرمانى  635
خواجوى كرمانى

شاعر قرن هفتم و هشتم هجری

شيخ حسن كاشى‏  474
شيخ حسن كاشى‏

از شاعران برجسته شيعه نيمه اول قرن هشتم هجری

صفحه از 8
تعداد موارد : 104