امام صادق (ع)  907
امام صادق (ع)

شعری از امام صادق(ع) در مورد حضرت مهدی (ع)

ابن رومى  773
ابن رومى

از شاعران قرن سوم

دعبل خزاعى‏  2449
دعبل خزاعى‏

از برترينِ شاعران قرن سوم هجرى

اديب الممالك فراهانى‏  931
اديب الممالك فراهانى‏

شاعر قرن سیزده هجری

ابو القاسم راز شيرازى‏  846
ابو القاسم راز شيرازى‏

شاعر قرن سیزدهم هجری

قاسم انوار  1077
قاسم انوار

از شاعران پارسى‏گوى نيمه دوم قرن هشتم و نيمه‏ اوّل قرن نهم هجرى

حافظ شيرازى‏  1060
حافظ شيرازى‏

شاعر بلند آوازه قرن هشتم

ابوالقاسم زاهى  549
ابوالقاسم زاهى

شاعر قرن چهارم هجری

جلال الدين جعفرى فراهانى‏  575
جلال الدين جعفرى فراهانى‏

سراينده قرن هشتم هجری

آذرى طوسى اسفراينى‏  636
آذرى طوسى اسفراينى‏

شاعر قرن نهم هجری

خواجوى كرمانى  599
خواجوى كرمانى

شاعر قرن هفتم و هشتم هجری

شيخ حسن كاشى‏  449
شيخ حسن كاشى‏

از شاعران برجسته شيعه نيمه اول قرن هشتم هجری

محمّد بن حبيب ضبّى  411
محمّد بن حبيب ضبّى

از شاعران قرن سوم

صفحه از 8
تعداد موارد : 104