شماره 67 نشریه محدث منتشر شد

چکیده : شصت و هفتمین شماره «محدث» (اردیبهشت و خرداد 95)، به رویدادهای دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث، خبرهای فرهنگی و انتشارات موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث و همچنین اخبار آستان حضرت عبدالعظیم(ع) اختصاص دارد.

نویسنده :

 

محدّث 66

چکیده : شصت و ششمین شماره «محدث» (اسفند94، فروردین 95)، به رویدادهای دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث، خبرهای فرهنگی و انتشارات موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث و همچنین اخبار آستان حضرت عبدالعظیم(ع) اختصاص دارد.

نویسنده :

 

شماره 65 نشریه محدث

چکیده : شصت و پنجمین شماره «محدث» (دی و بهمن 94)، به رویدادهای دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث، خبرهای فرهنگی و انتشارات موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث و همچنین اخبار آستان حضرت عبدالعظیم(ع) اختصاص دارد.

نویسنده :

 

نشریه «محدث» شمارۀ 64 منتشر شد

چکیده : شصت و چهارمین شماره ماهنامه اطلاع‌رسانی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) و مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دارالحديث با عنوان «محدث» منتشر شد.

نویسنده :

 

نشریه «محدث» شمارۀ 63 منتشر شد

چکیده : شصت و سومین شماره ماهنامه اطلاع‌رسانی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) و مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دارالحديث با عنوان «محدث» منتشر شد.

نویسنده :

 

محدث شماره شصت و دوم

چکیده : شصت و دومین شماره ماهنامه اطلاع رسانی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) و مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحديث با عنوان «محدث» منتشر شد.

نویسنده :

 

شماره 61 «محدث» منتشر شد

چکیده : شصت و یکمین شماره ماهنامه اطلاع رسانی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) و مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحديث با عنوان «محدث» منتشر شد.

نویسنده :

 

نشریه محدث شماره 60

چکیده : نشریه ‬‬ی خبری، اطلاع رسانی و فرهنگی محدث ‫اسفند93 و فروردین94‬ ‫شماره 60

نویسنده :

 

شصتمین شماره «محدث» منتشر شد

چکیده : شصتمین شماره نشریه خبر، اطلاع رسانی و فرهنگی «محدث» منتشر شد.

نویسنده :

 

شماره 59 نشریه محدث منتشر شد

چکیده : پنجاه و نهمین شماره محدث به اخبار و رویدادهای دانشگاه قرآن و حدیث، پژوهشگاه قرآن و حدیث ؛ موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث و آستان حضرت عبدالعظیم(ع) در ماه در ماه‌های دی و بهمن 93 اختصاص یافته است.

نویسنده :

 
صفحه از 4
تعداد موارد : 31