بازدید : 2328

مبنای ملاک‌های ترجيح اقوال رجاليون در تعارض جرح و تعديل

چکیده : صاحبان منابع مهم رجالی و ديگر علمای بزرگ رجال در مواضع متعددی در جرح و تعديلِ برخی از رجال حديث، اتفاق نظر ندارند، بلکه اختلاف‌هايی جدی دارند. برای حل اين اختلاف‌ها لازم است که ملاک‌هايی برای ترجيح اقوال رجاليون در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مجتبی عزیزی
پديدآورنده : میثم مطیعی
بازدید : 7497

بررسی حديث «حب الوطن من الايمان»

چکیده : وطن از ديرباز مورد توجه بوده، در اسلام از طريق آيات و روايات از وطن و دوست داشتن آن سخن گفته شده است، از جمله عبارت معروف «حب الوطن من الايمان» منقول از پيامبر(ع) است. اين عبارت توجه دانشمندان اسلامی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی رحیمی
بازدید : 584

بررسی تطبيقی روايات يمانی از منظر فريقين

چکیده : نوشتار پیش رو با عنوان بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین، در صدد پژوهش و پاسخ این سؤال است که یمانی در روایات چگونه تصویر شده و موارد مشترک و مفترقات روایات فریقین درخصوص یمانی کدام است؟ این مقال ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
پديدآورنده : سید ضیاءالدین علیا نسب
پديدآورنده : حجت روح اللهی
بازدید : 1288

روش آيت‌الله خويی در کشف تحريف‌های سند

چکیده : يکی از ويژگی‌های معجم رجال الحديث‌، مقايسۀ اسناد روايات متحد ‌المضمون يا قريب ‌المضمون در راستای شناسايی تحريف‌های راه‌يافته به اسناد است. ايشان موارد اختلاف کتب اربعه در سند‌گزاری را با عنوان «اختلاف الکتب» و «اختلاف ‌النسخ» مطرح کرده و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 1010

فراوانی محدثان آسيای ميانه و پيوند آن با علم رجال

چکیده : سرزمين ديرپا و گستردۀ آسيای ميانه، ديری نپاييد که به دست سپاهيان مسلمان گشوده و اسلام، باور مردم آن سامان شد. اين گام نهادنِ آن آيين جديد در آنجا، تنها يک رخداد نظامی نبود؛ باورمندان آسيای ميانه به دين اسلام، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پرویز رستگار
بازدید : 1753

سيد رضی رحمه الله، المجازات النبويه و روش‌شناسی آن

چکیده : المجازات النبويه تأليف سيد رضی رحمه الله(م406ق) عالم بزرگ شيعه، تنها اثر مستقل شيعی در شرح مجازات روايی پيامبر اکرم(ع)است که در آن، به شرح بيش از 360 روايت مشتمل بر مجاز پرداخته شده است و شناخت جوانب گوناگون آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : نرجس توکلی محمدی
بازدید : 2028

بررسی مسئلۀ وکالت امام در توثيقات عامّ رجالی

چکیده : اين مقاله در صدد است از طريق مطالعۀ کتابخانه‌ای و با روش توصيفی‌ـ تحليلی، به اين پرسش پاسخ دهد که آيا می‌توان از عنوان «وکيل امام» به «وثاقت راوي» پی برد؟ وکيل در لغت به معنای مورد اعتماد و در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
بازدید : 1185

فهرست اسماء مؤلفی الشيعه

چکیده : اين مقاله به بررسی تحليلی کتاب احمد بن علی بن عباس نجاشی، از رجاليان معروف شيعه پرداخته و با توجه به قرائنی اثبات می‌کند که فهرست اسماء مؤلفی الشيعه، نه در زمان حيات مؤلف آن؛ که سال‌ها پس از فوت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد باقر بهبودی
پديدآورنده : مژگان سرشار
بازدید : 1900

اعتبارسنجی و روش‌شناسی اولين مستدرک نهج البلاغه

چکیده : بدون ترديد، نهج البلاغه پس از قرآن کريم، گرانقدرترين و ارزشمندترين ميراث فرهنگی اسلام است که از همان قرن چهارم تاکنون در دوره‌های مختلف اسلامی، مورد توجه شيفتگان به آن قرار گرفته است. تکمله‌نويسی يا مستدرک‌نويسی نيز از جمله تلاش‌هايی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : مرتضی سلمان نژاد
بازدید : 1224

ديدگاه‌های حديثی عالمان متقدم امامی و دفاتر حديثی ائمه شيعه به تدوين روات سنی

چکیده : محدثان و عالمان متقدم امامی، مبانی حديثی روشنی داشته‌اند از جمله درخصوص روايت دفاتر حديثی که تحريرهای غير شيعی داشته، ملاحظات و تأملاتی کرده‌اند که هدف اصلی آن عدم آميختگی دفاتر شيعی با دفاتر غير شيعی بوده است. در نوشتار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمتی
صفحه از 2
تعداد موارد : 13