پنداره نحوست ماه صفر  125
پنداره نحوست ماه صفر

روایت بشارت دادن به خروج از ماه صفر در مجموعه­‌های روایی شیعه نقل نشده و تنها در دو - سه کتاب معاصر آمده است. هیچ کدام از این کتاب­ها سندی برای آن ذکر نکرده و ...

بازشناسی شخصیت «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»  1012
بازشناسی شخصیت «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»

یکی از روایانِ پرتکرار در مجموعۀ کتاب های رواییِ شیعه، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است، که با وجود توثیق شیخ طوسی و اشاره به عامیمذهب بودن وی، فقها و رجالیون دربارۀ او بحث و اختالف داشته، ...

مدارا و نقش آن در تحکیم و رشد خانواده  1276
مدارا و نقش آن در تحکیم و رشد خانواده

مدارا، به خصوص بین همسران، نقشی کلیدی در کاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری و افزایش امید و ایجاد محیطی آرام و امن در خانواده دارد. هدف این پژوهش تبیین نقش مدارا در استحکام بنیان خانواده است. ...

بررسی شخصیت و احوال عبدالله بن جعفر حمیری  1536
بررسی شخصیت و احوال عبدالله بن جعفر حمیری

«ابو عباس عبدالله بن جعفر حمیری» از برجسته ترین راویان قمی و از اصحاب عسکریین علیهِما السَّلام به شمار می رود.182 روایت در کتب اربعه و حضور در انتقال تراث 141 نفر از صاحبان آثار ...