بازدید : 411

نویسنده :

 پديدآورنده : علی صدرایی خویی
بازدید : 1064

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی غلامعلی
بازدید : 1203

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس محمودی
بازدید : 1674

منابع حدیثی امام خمینی (ره) در نقل احادیث تفسیری

چکیده : بر اساس دیدگاه امام خمینی رَحمَه اللهُ صحت و علوّ مضامین، محکِ درستی یا نادرستی احادیث تفسیری شمرده میشود ،نه صحت سند یا ذکر آن در منابع حدیثی معتبر. بر این اساس امام خمینی رَحمَه اللهُ در نقل روایات تفسیری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رضا کوهی