بازدید : 1825

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی غلامعلی
بازدید : 685

نویسنده :

 پديدآورنده : علی صدرایی خویی
بازدید : 2045

منابع حدیثی امام خمینی (ره) در نقل احادیث تفسیری

چکیده : بر اساس دیدگاه امام خمینی رَحمَه اللهُ صحت و علوّ مضامین، محکِ درستی یا نادرستی احادیث تفسیری شمرده میشود ،نه صحت سند یا ذکر آن در منابع حدیثی معتبر. بر این اساس امام خمینی رَحمَه اللهُ در نقل روایات تفسیری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رضا کوهی
بازدید : 1684

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس محمودی