بازدید : 1856

تحلیل ادبی – تاریخی و شرح بر القصیدة الغرّاء فی ایمان ابی‌طالب شیخ البطحاء اثر احمد خیری پاشا حنفی مصری

چکیده : این مقاله در تحلیل و شرح قصیده‌ای 74 بیتی از احمد خیری حنفی (1324-1387 ق.) است به نام "القصیدة الغرّاء فی ایمان ابی‌طالب شیخ البطحاء" که در بارة فضائل و مقامات حضرت ابوطالب و اثبات ایمان آن جناب و بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : باقر قربانی زرین
بازدید : 1682

نظرخواهی درباره حضرت ابوطالب علیه السلام

چکیده : این گفتار که در پاسخ به پرسش‌های مرتبط با حضرت ابوطالب علیه السلام تدوین شده، به دو مبحث می‌پردازد: یکی آیات و روایاتی که مقامات و فضائل حضرت ابوطالب را نشان می‌دهد. ضمن این مبحث، به ایمان پدر حضرت ابراهیم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدحسن افتخارزاده
بازدید : 2784

معلوم زدایی از علم باری تعالی

چکیده : نگارنده در این مقاله که در نقد مقالة "علم بلا معلوم در احادیث امام رضا(ع)" نوشته محمد بیابانی اسکویی نگاشته، در مورد آن مقاله، حدود صد سؤال در قالب 22 عنوان کلی مطرح می‌کند. نگارنده بر آن است که این ...

نویسنده :

 أصدرها : محمدرضا ارشادی نیا
بازدید : 2056

شيخ جعفر نقدی و کتاب «مواهب الواهب فی فضائل أبی­ طالب(ع)»

چکیده : شیخ جعفر نقدی، محقق، و فقیه شیعی عراقی (1303-1370ق) آثار مکتوب بسیاری دارد. یکی از آن همه، کتاب «مواهب الواهب فی فضائل أبی‌طالب علیه السلام» است که به تاریخ زندگانی، فضائل، شخصیت و پاسخ شبهات وارده درباره ایمان وی می­پردازد. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدمهدی کرباسچی
بازدید : 2552

چهار رساله دربارة حضرت ابوطالب و قصیدة لامیه

چکیده : این گفتار، شامل دو ترجمة منظوم فارسی از قصیدة لامیة حضرت ابوطالب است که غلامرضا دبیران (1296-1365 شمسی) سروده است. در مقدمة این دو قصیده یادداشت‌هایی از سید علی بهبهانی و محمود شهابی دربارة مقامات ابوطالب و دو ترجمة یاد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی‌اکبر صفری
بازدید : 2682

آخرین وصی حضرت ابراهیم علیه السلام

چکیده : نگارنده در چند موضوع سخن می‌گوید: جایگاه درخشندة حضرت ابوطالب در تاریخ اسلام، که وصیّ پیامبران بود، و خبرهای غیبی او. آنگاه کلمات خدای تعالی و پیامبر خدا و امیر المؤمنین در مورد ابوطالب را بیان می‌دارد. و بهترین اثار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر مهدی پور