وحی نبودن منشأ اذان؟!

احادیثی که منشأ اذان را وحی نمی دانند کدامند؟ آیا معتبرند؟
 2056

چگونگی تشریع اذان

اذان چگونه تشریع شده است؟ به تفصیل توضیح دهید.
 394

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم چیست؟
 2398

اذان اول و ثانی و ثالث

اذان اول و ثانی و ثالث چه اذانی است؟
 2200

علت ابداع اذان اول و ثانی و ثالث

چرا در زمان عثمان اذان اول و ثانی و ثالث ابداع شد؟
 2389

حکمت اذان

حکمت اذان چیست؟
 1490

آداب اذان

آداب اذان چیست؟
 2961

اذانِ زنده در عصر حاضر

آیا پخش غیر زنده اذان ـ از ضبط صوت یا از صدا و سیما ـ آیا جای اذان زنده را می گیرد؟
 1264

چگونگى تشريع اذان

آیا اذان براساس وحی بوده است؟
 1669

الصلاةُ خيرٌ من النوم

جمله «الصلاةُ خيرٌ من النوم» كه در اذان صبح در ميان اهل سنّت مرسوم است، آیا در عصر پیامبر(ص) هم در اذان بوده یا بعدا افزوده اند؟
 6637
صفحه از 2
تعداد موارد : 14