حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم چیست؟
 1471

اذان اول و ثانی و ثالث

اذان اول و ثانی و ثالث چه اذانی است؟
 1342

علت ابداع اذان اول و ثانی و ثالث

چرا در زمان عثمان اذان اول و ثانی و ثالث ابداع شد؟
 1726

حکمت اذان

حکمت اذان چیست؟
 755

آداب اذان

آداب اذان چیست؟
 1753

اذانِ زنده در عصر حاضر

آیا پخش غیر زنده اذان ـ از ضبط صوت یا از صدا و سیما ـ آیا جای اذان زنده را می گیرد؟
 635

چگونگى تشريع اذان

آیا اذان براساس وحی بوده است؟
 1183

الصلاةُ خيرٌ من النوم

جمله «الصلاةُ خيرٌ من النوم» كه در اذان صبح در ميان اهل سنّت مرسوم است، آیا در عصر پیامبر(ص) هم در اذان بوده یا بعدا افزوده اند؟
 3758

حىّ على خير العمل

شیعیان در اذان «حىَّ على خير العمل» می گویند. اگر این جمله جزء اذان بوده و در عصر پيامبر(ص)، مسلمانان ، اين جمله را در اذان تكرار مى كرده اند ، چه كسى و با چه انگيزه اى اين جمله را حذف نموده است؟
 1104

شهادت به ولایت امام علی(ع) در اذان و اقامه

آیا از نظر احادیث، جمله «اشهد ان علیا ولی الله» جزء اذان است؟
 1588
صفحه از 2
تعداد موارد : 12