وحی نبودن منشأ اذان؟!

احادیثی که منشأ اذان را وحی نمی دانند کدامند؟ آیا معتبرند؟
 1775

چگونگی تشریع اذان

اذان چگونه تشریع شده است؟ به تفصیل توضیح دهید.
 105

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم چیست؟
 1902

اذان اول و ثانی و ثالث

اذان اول و ثانی و ثالث چه اذانی است؟
 1753

علت ابداع اذان اول و ثانی و ثالث

چرا در زمان عثمان اذان اول و ثانی و ثالث ابداع شد؟
 2082

حکمت اذان

حکمت اذان چیست؟
 1022

آداب اذان

آداب اذان چیست؟
 2256

اذانِ زنده در عصر حاضر

آیا پخش غیر زنده اذان ـ از ضبط صوت یا از صدا و سیما ـ آیا جای اذان زنده را می گیرد؟
 865

چگونگى تشريع اذان

آیا اذان براساس وحی بوده است؟
 1397

الصلاةُ خيرٌ من النوم

جمله «الصلاةُ خيرٌ من النوم» كه در اذان صبح در ميان اهل سنّت مرسوم است، آیا در عصر پیامبر(ص) هم در اذان بوده یا بعدا افزوده اند؟
 4530
صفحه از 2
تعداد موارد : 14