حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم چیست؟
 1597

اذان اول و ثانی و ثالث

اذان اول و ثانی و ثالث چه اذانی است؟
 1501

علت ابداع اذان اول و ثانی و ثالث

چرا در زمان عثمان اذان اول و ثانی و ثالث ابداع شد؟
 1830

حکمت اذان

حکمت اذان چیست؟
 803

آداب اذان

آداب اذان چیست؟
 1863

اذانِ زنده در عصر حاضر

آیا پخش غیر زنده اذان ـ از ضبط صوت یا از صدا و سیما ـ آیا جای اذان زنده را می گیرد؟
 675

چگونگى تشريع اذان

آیا اذان براساس وحی بوده است؟
 1255

الصلاةُ خيرٌ من النوم

جمله «الصلاةُ خيرٌ من النوم» كه در اذان صبح در ميان اهل سنّت مرسوم است، آیا در عصر پیامبر(ص) هم در اذان بوده یا بعدا افزوده اند؟
 3957

حىّ على خير العمل

شیعیان در اذان «حىَّ على خير العمل» می گویند. اگر این جمله جزء اذان بوده و در عصر پيامبر(ص)، مسلمانان ، اين جمله را در اذان تكرار مى كرده اند ، چه كسى و با چه انگيزه اى اين جمله را حذف نموده است؟
 1218

شهادت به ولایت امام علی(ع) در اذان و اقامه

آیا از نظر احادیث، جمله «اشهد ان علیا ولی الله» جزء اذان است؟
 1665
صفحه از 2
تعداد موارد : 12