وحی نبودن منشأ اذان؟!

احادیثی که منشأ اذان را وحی نمی دانند کدامند؟ آیا معتبرند؟
 1839

چگونگی تشریع اذان

اذان چگونه تشریع شده است؟ به تفصیل توضیح دهید.
 177

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم چیست؟
 1995

اذان اول و ثانی و ثالث

اذان اول و ثانی و ثالث چه اذانی است؟
 1847

علت ابداع اذان اول و ثانی و ثالث

چرا در زمان عثمان اذان اول و ثانی و ثالث ابداع شد؟
 2157

حکمت اذان

حکمت اذان چیست؟
 1125

آداب اذان

آداب اذان چیست؟
 2428

اذانِ زنده در عصر حاضر

آیا پخش غیر زنده اذان ـ از ضبط صوت یا از صدا و سیما ـ آیا جای اذان زنده را می گیرد؟
 940

چگونگى تشريع اذان

آیا اذان براساس وحی بوده است؟
 1439

الصلاةُ خيرٌ من النوم

جمله «الصلاةُ خيرٌ من النوم» كه در اذان صبح در ميان اهل سنّت مرسوم است، آیا در عصر پیامبر(ص) هم در اذان بوده یا بعدا افزوده اند؟
 5439
صفحه از 2
تعداد موارد : 14