وحی نبودن منشأ اذان؟!

احادیثی که منشأ اذان را وحی نمی دانند کدامند؟ آیا معتبرند؟
 1752

چگونگی تشریع اذان

اذان چگونه تشریع شده است؟ به تفصیل توضیح دهید.
 83

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم چیست؟
 1854

اذان اول و ثانی و ثالث

اذان اول و ثانی و ثالث چه اذانی است؟
 1710

علت ابداع اذان اول و ثانی و ثالث

چرا در زمان عثمان اذان اول و ثانی و ثالث ابداع شد؟
 2055

حکمت اذان

حکمت اذان چیست؟
 985

آداب اذان

آداب اذان چیست؟
 2197

اذانِ زنده در عصر حاضر

آیا پخش غیر زنده اذان ـ از ضبط صوت یا از صدا و سیما ـ آیا جای اذان زنده را می گیرد؟
 823

چگونگى تشريع اذان

آیا اذان براساس وحی بوده است؟
 1373

الصلاةُ خيرٌ من النوم

جمله «الصلاةُ خيرٌ من النوم» كه در اذان صبح در ميان اهل سنّت مرسوم است، آیا در عصر پیامبر(ص) هم در اذان بوده یا بعدا افزوده اند؟
 4407
صفحه از 2
تعداد موارد : 14