وحی نبودن منشأ اذان؟!

احادیثی که منشأ اذان را وحی نمی دانند کدامند؟ آیا معتبرند؟
 2600

چگونگی تشریع اذان

اذان چگونه تشریع شده است؟ به تفصیل توضیح دهید.
 1017

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم چیست؟
 3235

اذان اول و ثانی و ثالث

اذان اول و ثانی و ثالث چه اذانی است؟
 2946

علت ابداع اذان اول و ثانی و ثالث

چرا در زمان عثمان اذان اول و ثانی و ثالث ابداع شد؟
 2948

حکمت اذان

حکمت اذان چیست؟
 2277

آداب اذان

آداب اذان چیست؟
 4322

اذانِ زنده در عصر حاضر

آیا پخش غیر زنده اذان ـ از ضبط صوت یا از صدا و سیما ـ آیا جای اذان زنده را می گیرد؟
 1901

چگونگى تشريع اذان

آیا اذان براساس وحی بوده است؟
 2186

الصلاةُ خيرٌ من النوم

جمله «الصلاةُ خيرٌ من النوم» كه در اذان صبح در ميان اهل سنّت مرسوم است، آیا در عصر پیامبر(ص) هم در اذان بوده یا بعدا افزوده اند؟
 9589

حىّ على خير العمل

شیعیان در اذان «حىَّ على خير العمل» می گویند. اگر این جمله جزء اذان بوده و در عصر پيامبر(ص)، مسلمانان ، اين جمله را در اذان تكرار مى كرده اند ، چه كسى و با چه انگيزه اى اين جمله را حذف نموده است؟
 2252

شهادت به ولایت امام علی(ع) در اذان و اقامه

آیا از نظر احادیث، جمله «اشهد ان علیا ولی الله» جزء اذان است؟
 2980

"حی علی خیر العمل" در اذان

اینکه شیعیان جمله ی «حی علی خیرالعمل» را در اذان می گویند، آیا بدعت نیست؟ و اگر جزء آن است، چرا عده ای از مسلمانان آن را در اذان نمی گویند؟
 2191

اجابت اذان

معنای «اجابت» در این حدیث که در آمده، چیست؟ من سمع النداء من جیران المسجد فلم یجب فلا صلاه له؛ هر کس از همسایگان مسجد صدای اذان را بشنود و اجابت نکند نمازش بی ارزش است.
 1506