راز تغيير فرمان هاى الهى

راز تغيير فرمان هاى الهى چیست؟
 1364

امكان يا عدم امكان بَدا در قضاى حتمى

در مورد امكان بَدا در قضاى حتمى، دو دسته حديث وجود دارد : دسته اوّل ، بر اين دلالت دارند كه قضاى حتمى نيز همانند قضاى غير حتمى ، بَداپذير است ؛ و دسته دوم ، كه مى گويند قضاى حتمى ، بَداپذير نيست . بنا بر اين چگونه مى توان ميان اين دو دسته احاديث ، جمع كرد؟
 1163

آثار اعتقاد به بَدا

آثار اعتقاد به بَدا چیست؟
 2075

عوامل بَدا

عوامل بَدا چیست؟
 1424

نمونه هايى از بَدا در قرآن

چند نمونه از بدا در قرآن را ذکر کنید.
 2452

بدا در لغت و قرآن و حدیث

بدا در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 3092

عدم تعارض بَدا و علم اَزَلى

آیا بدا با علم ازلی خداوند، تعارض ندارد؟
 1648

نمونه هايى از بَدا ، در احاديث اهل سنّت

آیا در منابع اهل سنت می توان نمونه هایی از بدا را یافت؟
 1964

بَدا ، از ديدگاه وجدان و عقل

از نظر وجدان و عقل، بدا چه توجیهی دارد؟
 1273

بَدا در وقت قيام‏

در احاديث آمده كه خداوند براى «اين امر» (هذا الأمر) زمانى معيّن كرده است؛ امّا به دلايلى، از جمله شهادت امام حسين عليه السلام و افشا شدن خبر توقيت، « بدا» رخ داد و خداوند، زمان را به تأخير انداخت. از برخى از اين احاديث برمى آيد كه مراد از «هذا الأمر» آسايش بعد از بلاست.
در اين باره دو اشكال مطرح است:
اشكال اوّل: مخالفان شيعه با تفسير «هذا الأمر» به قيام منجى موعود، اشكال كرده اند كه لازمه اين مطلب كه خداوند زمانى را براى قيام مهدى موعود مشخّص كرده و سپس از حادثه اى اطلاع يافته و زمان ظهور را به تأخير انداخته است، جهل خداوند است؛ زيرا اگر او از ابتدا به وقوع اين حوادث علم داشت، نبايد زمان اوّل را معيّن مى كرد. (ر. ك: بطلان عقائد الشيعة: ص ۲۵، فرق معاصرة تنسب الى الإسلام: ج ۱ ص ۴۴۷، بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة لليهود: ج ۱ ص ۳۲۸، الانتصار للصحب و الآل : ج‏۱ ص‏۵۳، كتب المدعو للصارم المسلول: ص‏۲)
اشكال دوم: اگر اين تفسير از «هذا الامر» درست باشد، اين احاديث با احاديث متواتر در باره امامان دوازده گانه وتعيين امام دوازدهم به عنوان مهدى موعود مخالف است؛ زيرا بر اساس اين احاديث، مهدى موعود امام حسين عليه السلام يا امامى ديگر بوده كه بعداً جاى خود را به امام دوازدهم داده است. اين در حالى است كه در احاديث اثنى عشر كه از پيامبر صلى اللّه عليه و آله نقل شده، دوازده امام به ترتيب و با نام ذكر شده اند و در آنها امام حسين عليه السلام در جايگاه امام سوم، و امام مهدى عليه السلام امام دوازدهم است .
 1770
صفحه از 2
تعداد موارد : 12