مؤلفه های مدیریت اقتصادی امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه  2244
مؤلفه های مدیریت اقتصادی امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه

یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسلامی، بهره گیری از مدیریت شایسته و کارآمد است. این مدیریت در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی و مؤلفه هایی است که سیره و سخن امیرمومنان(علیه السلام)یکی از ...

نگاه فقه الحديثي به روايات «نواقص العقول»  1370
نگاه فقه الحديثي به روايات «نواقص العقول»

برخی روايات اسلامی، زنان را نواقص العقول توصیف کردهاند، اين روايات با برداشتها و برخوردهای متعددی مواجه شده است، وموجب برانگیختن جدالی درعرصههای علمی شده اند؛ و نوشته های متعددی، در قالب های مختلف پیرامون ...

نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثیق و تضعیف راویان  882
نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثیق و تضعیف راویان

حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسالمی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. نقد روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این ...

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی  1370
اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

یکی از راه های اعتبارسنجی کتب حدیثی، بررسی منابع آنهاست. شیخ صدوق و شیخ طوسی منابع کتب خویش را ذکر کرده اند؛ اما کلینی چنین تصریحی ندارد و در اسناد کتاب الکافی هم، الفاظی که دلالت ...

گرگور شوئلر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی  759
گرگور شوئلر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

گِرِگور شوئلر(Schoeler Gregor) از پژوهشگران معاصر غربی در تاریخ اسلام و حدیث است که آثاری از وی در تاریخ حدیث به چاپ رسیده است. از جمله ی این آثار میتوان به نوشته های او درباره ی آغاز ...

اعتبار سنجی و فقه الحدیث آخرین توقیع  721
اعتبار سنجی و فقه الحدیث آخرین توقیع

در آخرین توقیع منسوب به امام عصر (عج) چنین عبارتی به چشم میخورد: « سَیَأْتِی شِیعَتِی مَنْ یَدَّعِی الْمُشَاهَدَةَ أَلَا فَمَنِ ادَّعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْیَانِیِّ وَ الصَّیْحَةِ فَهُوَ کَاذِبٌ مُفْتَرٍ» ( کسانی از شیعیان میآیند ...