رساله های مستقل بحارالانوار  45
رساله های مستقل بحارالانوار

با توجه به اهمیت احیای تراث اصلی شیعه،در این مقاله بر آن شدیم تا با جست‌وجو دراین کتاب گران‌بها،نام رساله‌هایی را که علامه مجلسی به صورت کامل آورده است،به ترتیبمجلدات بحار الانوار بیان نموده و ...

معیار شناسایی «منابع حدیث» و جایگاه آن در استناد و تخریج  52
معیار شناسایی «منابع حدیث» و جایگاه آن در استناد و تخریج

پرسش اول:همان‌گونه که بیان گشت،با توجه به از بین رفتن بیشتر منابع اصلی،کتبیکه روایات این منابع را به ما منتقل کنند،در حکم منبع هستند؛اما بعضی از کتب،تنهابخشی از مصادرشان از بین رفته و بخش دیگر ...

نکته نگاری برای حدیث  48
نکته نگاری برای حدیث

از علی بن محمد بن بشیر همدانی روایت شده است،من و سفیان بن لیلی به مدینه رفتیمو آن‌جا بر امام حسین علیه السلام وارد شدیم-مسیب بن نجبة و عبد الله بن وداک تمیمی و سراج ...

پالایش احادیث در عصر ائمه علیهم السلام و پدیده ی جعل  90
پالایش احادیث در عصر ائمه علیهم السلام و پدیده ی جعل

در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام و به تبع آنان علمای بزرگوار نیز همواره متوجهاین خطر بزرگ بوده و شیوه‌های بسیار کارسازی در زمینه‌ی شناسایی ...

هماهنگی در اخبار فدک  94
هماهنگی در اخبار فدک

روایات احادیثی که برخورد امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام با ابو بکر و سخنان میان آن‌ها راگزارش کرده‌اند،از جهت بخشش یا ارث بودن فدک،چهار دسته هستند: دسته‌ی اول-بخشش در برخی روایات ...

اباصلت، ره یافته ی خراسان  41
اباصلت، ره یافته ی خراسان

ابا صلت در متون اهل سنت نام ابا صلت عبد السلام بن صالح هروی در متون رجالی و روایی اهل سنت نیز به چشممی‌خورد؛بنابر گزارش خطیب بغدادی،ابا صلت برای اخذ حدیث،به شهرها و سرزمین‌هایبصره،کوفه،حجاز و ...

بررسی روایات عرضه  81
بررسی روایات عرضه

محقق داماد"در کتاب الرواشح السماویة در بررسی اصطلاح وضع و جعل روایاتی مجعولرا به عنوان نمونه از کتاب الشهاب قضاعی نقل کرده و آنگاه به نقل از او چنین آورده است: «از جمله روایات مجعولی ...

آشنایی با طریق شیخ طوسی و نقش کاربردی آن  51
آشنایی با طریق شیخ طوسی و نقش کاربردی آن

الآن که از نوشتن کتاب فارغ شدم و آن را به پایان رساندم،طرق و اسانید خود را به اصول و مصنفات اصحاب که روایات را از آن‌ها نقل کردم،ذکر می‌نمایم و تنها بخشی از اسناد ...

صفحه از 2
تعداد موارد : 9