فایده ی دعا برای فرج

اگر قرار باشد غیبت امام زمان(عج) به دلیل حکمت های خاص الهی باشد، دعا کردن ما برای فرج چه خاصیتی دارد؟
 1109

تاریخچه ی دعای ندبه

تاریخچه ی دعای ندبه چیست و گوینده ی آن کیست؟
 5761
صفحه از 2
تعداد موارد : 12