آیین دوست یابی در سخنان امام رضا(ع)  615
آیین دوست یابی در سخنان امام رضا(ع)

اشاره امام رضا(ع) به حقوق دوست ، آداب دوستی و ویژگی های دوست نشانگر توجه آن حضرت به استحکام پایه های دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر است. از آن جا که تهاجم فرهنگی همه ...

اسرار نماز در حدیث رضوی با تاکید بر روایت « الصَّلاَ ةُ لَهَا أَرْ بَعَةُ آلافِ بَابٍ »  326
اسرار نماز در حدیث رضوی با تاکید بر روایت « الصَّلاَ ةُ لَهَا أَرْ بَعَةُ آلافِ بَابٍ »

نماز پرکاربردترین واجب عبادی در آیات قرآن و بهترین وسیله تقرب به درگاه الهی است که ظاهر و باطن و بلکه بطون تو در تویی دارد و افزون بر احکام و آداب ظاهری، تشریع یکایک اجزای آن از فلسفه خاص و اسرار ویژه ای برخوردار ...

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) بر پایه روش تحلیل گفتمان  333
واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) بر پایه روش تحلیل گفتمان

گفتمان ها که در بستر جریان ها و بافت های موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسی و ارتباطي شکل ميگیرند، در هر زماني ميتوانند تأثير بسياري در رويکرد مفسران در تفسير قرآن کريم داشته باشند. در این میان عصر زندگی امام جواد(ع) که دوران شيوع مناظرات علمي ...

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)  559
نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

حفظ کرامت انسان به عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزههای دینی است. نادیده گرفتن این حق، مانع کمال انسان است. بسیاری از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) بیانگر مولفه های کرامت انسانی است که در کمال بخشی انسان نقش دارند. پرسش اصلی این است ...

تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا(ع)  396
تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا(ع)

مناظره عِمران صابی با امام علی بن موسی الرضا(ع) سه محور عمده دارد: ذات و صفات الهی، کیفیت آفرینش و ویژگیها و اقسام آفریدگان. اهتمام نوشتار پیشِ رو بر بسط و شرح محور دوم(کیفیت آفرینش) است. این مقاله میکوشد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی ...

راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي با تأكيد بر مناظرات و احتجاجات  290
راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي با تأكيد بر مناظرات و احتجاجات

اين نوشتار راهبردهای امام رضا(ع) را در تقریب ادیان و مذاهب واکاوی کرده است؛ با اين هدف كه این راهبردها را برای وحدت مذاهب اسلامی در جهان معاصر شناسایی و معرفی کند. امام رضا(ع) همچون دیگر امامان(ع) با برخورداری از بينش قرآنی و با تأسي ...

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی  302
الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی

انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار میگیرد که برخی از این انتخابها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهمترین انتخابهای آدمی در طول حیات خویش ...

صفحه از 5
تعداد موارد : 39