شاخص‌های اخلاق محوری در آموزه‌های سیاسی امام‌رضا(ع)  36
شاخص‌های اخلاق محوری در آموزه‌های سیاسی امام‌رضا(ع)

یکی از مقوله‌های مهم در زندگی و روابط اجتماعی انسان‌ها، چگونگی تنظیم رفتارهای مبتنی بر تحکیم در حوزة قدرت سیاسی و اصول و ضوابط حاکم بر این روابط به‌ویژه در حوزه آمریت است. دین اسلام ...

واکاوی مواجهه امام‌رضا(ع) با گفتمان حدوث و قدم قرآن  35
واکاوی مواجهه امام‌رضا(ع) با گفتمان حدوث و قدم قرآن

از آن‌جاکه گفتمان حدوث و قدم قرآن، از نخستین تأملات کلامی مسلمانان درباره قرآن کریم است واکاوی مواجهه امام‌رضا(ع)با گفتمان مذکور که حیات مبارک ایشان مصادف با دوران شکل‌گیری این گفتمان کلامی بوده، بسی قابل‌توجه ...

خوانش رابطۀ بینامتنی شعر رضوی معاصر و قرآن کریم  34
خوانش رابطۀ بینامتنی شعر رضوی معاصر و قرآن کریم

رابطة بینامتنی و اثرپذیری شاعران از متون دیگر، از جذّاب‌ترین مقوله‌های قابل بررسی در نقد ادبی و ادبیات تطبیقی است و شعر رضوی از این رهگذر، سرشار از پشتوانه‌های قرآنی، عناصر ارزشی، مناسبات بینامتنی و ...

انقلاب خاموش رضوی؛ فرایندها و سازوکارها  32
انقلاب خاموش رضوی؛ فرایندها و سازوکارها

امام‌رضا(ع) در عصر خویش شاهد حاکمیت ظلم و طاغوت بودند و در مقابله و مبارزه با این روند گام‌های مهمی برای هدایت جامعه مسلمانان برداشتند که می‌تواند الگویی عملی و کاربردی برای طالبان راه حق ...

واکاوی مؤلفه‌های تعلیم در تبیین آموزه‌های وحی در سیره رضوی  67
واکاوی مؤلفه‌های تعلیم در تبیین آموزه‌های وحی در سیره رضوی

در جامعه دینی توجه به امر تعلیم و آموزش مفاهیم دینی جایگاه محوری دارد چرا که تعلیم و تعلم آیات الهی ابزاری برای رسیدن انسان به سعادت است. ازآن‌جاکه به اعتقاد شیعه، ائمه اطهار(ع) منزلت ...

اخلاق و مهارت‌های مناظره در مناظره‌های امام‌رضا(ع) (مطالعه موردی؛ مناظره امام‌رضا(ع) با متکلمان ادیان و مذاهب)  69
اخلاق و مهارت‌های مناظره در مناظره‌های امام‌رضا(ع) (مطالعه موردی؛ مناظره امام‌رضا(ع) با متکلمان ادیان و مذاهب)

حضرت امام‌رضا(ع) با افراد مختلف از جمله نمایندگان یهودیان، مسیحیان، زردتشتیان، صابئان، زنادقه و مادی‌گرایان، فرقه‌های اسلامی و افراد دیگر به مناظره پرداخته است. یکی از این مناظره‌ها، مناظره مفصل آن حضرت با متکلمان ادیان ...

مطالعه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی زیارت امام‌رضا(ع) در تبادل و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان  50
مطالعه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی زیارت امام‌رضا(ع) در تبادل و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان

زیارت به‌عنوان بارزترین جلوه گردشگری دینی، از ابزار مؤثر در تعاملات فرهنگی و آشنایی با فرهنگ و تمدن ملت‌هاست و فرهنگ که نماد هویت و منزلت جوامع و ملل است، از آن تأثیر می‌پذیرد. با ...

شاخص‌های ارزشی مسجد گوهرشاد مشهد از منظر حکمت انسی  56
شاخص‌های ارزشی مسجد گوهرشاد مشهد از منظر حکمت انسی

ایران زمین از دیرباز درمسیر تاخت و تازهای مختلف بوده است. با این همه فرهنگ دیرپای این سرزمین همواره پیش از آن که تأثیرپذیر باشد، تأثیرگذار بوده و اقوام تمدن تاز را تمدن‌ساز کرده است. نمونه ...

صفحه از 8
تعداد موارد : 61