چگونگی نمود روشهای گفتمان قرآنی در احتجاجات امام رضا(ع) و تفاوت آن با صناعات خمس در منطق  1104
چگونگی نمود روشهای گفتمان قرآنی در احتجاجات امام رضا(ع) و تفاوت آن با صناعات خمس در منطق

قرآن کریم به تبیین روش های گفتمان پرداخته و سه روش برهان حِکمی، موعظه حسنه و جدل احسن را به عنوان شیوه های دعوت رسول خدا(ص) معرفی کرده است. از سویی در علم منطق، پنج ...

حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا(ع)  1957
حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا(ع)

کاتب مختلف تلاش میکنند نوعی از سبک زندگی را بر اساس مبانی و ایدئولوژی خویش ارائه کنند. اسلام نیز با محوریت قرآن و عترت، سبک زندگی اثربخشی را عرضه میکند. در نسخه ارائه شده از ...

آثار تربیتی امام رضا(ع)در تعالی باورهای معنوی مردم ایران  1225
آثار تربیتی امام رضا(ع)در تعالی باورهای معنوی مردم ایران

هدف از نگارش مقاله، توصیف و بررسی تأثیر تربیتی امام رضا(ع) در تعالی باورهای معنوی مردم ایران است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام و با استفاده ...

بررسي نقش نماز در جهت دهی  به سبك زندگي اسلامي در سیره رضوي  1496
بررسي نقش نماز در جهت دهی به سبك زندگي اسلامي در سیره رضوي

فرهنگ رضوي مجموعه ای از باورها و ارزشها و بایدها و نبايدهايي است كه از سيره علمي و عملي امام رضا(ع) و آموزه های ديني سرچشمه میگیرد. ازمنظر فرهنگ رضوي نماز یکی از فرمانهایی است ...

امنیّت در پرتو ولایت از نگاه امام رضا(ع)  587
امنیّت در پرتو ولایت از نگاه امام رضا(ع)

امام رضا(ع) در مجموعه گفتارهای خود، از جمله؛ در حدیث سلسله الذهب در حالی که با ذکر کلمه «لا اله الا الله» به توحید و ولایت الله اشاره دارد، در عین حال با بیان جمله ...

تأثیر حضور امام رضا(ع) در ایران بر گرایش خاندان طاهری به تشیّع  973
تأثیر حضور امام رضا(ع) در ایران بر گرایش خاندان طاهری به تشیّع

خراسان در سه قرن اول هجری با تحوّلات سیاسی، اجتماعی و مذهبی همراه بود. در میان تحوّلات مذهبی این سرزمین، گرایش مردم به اندیشه های علوی بیشتر نمود پیدا کرد. دلبستگی و علاقه مردم خراسان ...

مؤلّفه های سياست ورزي در سيره امام رضا(ع)  1303
مؤلّفه های سياست ورزي در سيره امام رضا(ع)

اصل امامت يکي از اصيلترين مباني اعتقادي شيعه به شمار میآید و پايه انديشه سياسي شيعه را شکل میدهد. ازاینروست که راهبري جامعه بر اساس دیدگاه ها و نگرشهای ائمه معصومين(ع) براي وصول به سعادتمندي ...