بازدید : 3464

حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا(ع)

چکیده : مکاتب مختلف تلاش میکنند نوعی از سبک زندگی را بر اساس مبانی و ایدئولوژی خویش ارائه کنند. اسلام نیز با محوریت قرآن و عترت، سبک زندگی اثربخشی را عرضه میکند. در نسخه ارائه شده از سوی اسلام زن جایگاه ویژه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی جلائیان اکبرنیا
پديدآورنده : محمّدرضا محمدی
بازدید : 2194

چگونگی نمود روشهای گفتمان قرآنی در احتجاجات امام رضا(ع) و تفاوت آن با صناعات خمس در منطق

چکیده : قرآن کریم به تبیین روش های گفتمان پرداخته و سه روش برهان حِکمی، موعظه حسنه و جدل احسن را به عنوان شیوه های دعوت رسول خدا(ص) معرفی کرده است. از سویی در علم منطق، پنج فن استدلال یا گفتمان متناسب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : الهه هادیان رسنانی
بازدید : 2252

آثار تربیتی امام رضا(ع)در تعالی باورهای معنوی مردم ایران

چکیده : هدف از نگارش مقاله، توصیف و بررسی تأثیر تربیتی امام رضا(ع) در تعالی باورهای معنوی مردم ایران است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام و با استفاده از منابع موجود و در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود نیک آیین
پديدآورنده : حسنعلی بختیار نصرآبادی
پديدآورنده : حمزه علی بهرامی
پديدآورنده : کمال نصرتی هشی
پديدآورنده : نفیسه عباسپور
بازدید : 1442

ABSTRACTS

چکیده :

نویسنده :

 
بازدید : 2613

بررسي نقش نماز در جهت دهی به سبك زندگي اسلامي در سیره رضوي

چکیده : فرهنگ رضوي مجموعه ای از باورها و ارزشها و بایدها و نبايدهايي است كه از سيره علمي و عملي امام رضا(ع) و آموزه های ديني سرچشمه میگیرد. ازمنظر فرهنگ رضوي نماز یکی از فرمانهایی است که به زندگی معنای اسلامی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابراهیم ابراهیمی
پديدآورنده : اصغر طهماسبی بلداجی
پديدآورنده : سید ابراهیم مرتضوی
پديدآورنده : لیلا قنبری
بازدید : 1729

امنیّت در پرتو ولایت از نگاه امام رضا(ع)

چکیده : امام رضا(ع) در مجموعه گفتارهای خود، از جمله؛ در حدیث سلسله الذهب در حالی که با ذکر کلمه «لا اله الا الله» به توحید و ولایت الله اشاره دارد، در عین حال با بیان جمله « بشرطها و شروطها و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا کشاورز
بازدید : 2182

تأثیر حضور امام رضا(ع) در ایران بر گرایش خاندان طاهری به تشیّع

چکیده : خراسان در سه قرن اول هجری با تحوّلات سیاسی، اجتماعی و مذهبی همراه بود. در میان تحوّلات مذهبی این سرزمین، گرایش مردم به اندیشه های علوی بیشتر نمود پیدا کرد. دلبستگی و علاقه مردم خراسان به اهل بیت پیامبر(ص) با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر اکبری
بازدید : 2236

مؤلّفه های سياست ورزي در سيره امام رضا(ع)

چکیده : اصل امامت يکي از اصيلترين مباني اعتقادي شيعه به شمار میآید و پايه انديشه سياسي شيعه را شکل میدهد. ازاینروست که راهبري جامعه بر اساس دیدگاه ها و نگرشهای ائمه معصومين(ع) براي وصول به سعادتمندي فرد و جامعه همواره در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جلال درخشه
پديدآورنده : سیّد محمّدمهدی حسینی فائق