جايگاه «تفريح و سرگرمي» در سبك زندگي رضوي و تأثير آن بر تمدن سازي  1186
جايگاه «تفريح و سرگرمي» در سبك زندگي رضوي و تأثير آن بر تمدن سازي

ازجمله نيازهاي آدمي، نياز به تفريح سالم است كه براساس آموزه هاي ديني و سبك زندگي رضوي، بخشي از زمان مسلمانان را به خود اختصاص مي دهد. با اين حال، افراط در لذت جويي و ...

آیکونوگرافیک جلوه های بصری توسل به امام رضا(ع) در نگارگری  1134
آیکونوگرافیک جلوه های بصری توسل به امام رضا(ع) در نگارگری

توسل به پیامبر اکرم(ص)و ائمه اطهار(ع) از امتیازهای خاص فرهنگ تشیع به شمار می رود که ریشه در آیات و روایتها دارد. از آنجایی که هر یک از امامان(ع) مظهر یکی از اسمای حسنای الهی ...

بررسی سندی متنی «علم و عصمت امام» در کلامی از امام رضا(ع)  1391
بررسی سندی متنی «علم و عصمت امام» در کلامی از امام رضا(ع)

جهان اسلام از دیرباز دارای مذاهب فکری و اعتقادی با گرایش های خاص ازجمله شیعه، معتزله و اشاعره بود. این مذاهب در برخی از مسائل و اعتقادها همچون «امامت و رهبری» دارای اختلافهای ریشه دار ...

آداب دانش اندوزی در سخنان امام رضا(ع)  1500
آداب دانش اندوزی در سخنان امام رضا(ع)

امام رضا(ع) امتیازهای زیادی برای علم برشمرده و طلب و دریافت معارف دینی را تنها از افرادی که واجد شرایط خاص هستند، مجاز دانسته اند، در عین حال اشاره نموده اند که طلب و دریافت ...

انسان شناسی قدمگاه  1017
انسان شناسی قدمگاه

اماکن مقدسی مانند قدمگاه ها، در ادیان مختلف و مذاهب اسالمی، همواره مورد احترام بوده اند. نمونة قدمگاه ها در ایران، قدمگاه های امام رضا(ع)، خواهران و برادران ایشان است. «بیتالنور»، قدمگاه حضرت معصومه(س)در قم، ...

برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو  1607
برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو

اعتقاد به وجود خداوند، عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلسفه نیز برهان های مختلفی در این ...

ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی  675
ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی

ارتباطات انسانی یکی از دانش های نوینی است که اهمیت آن به دلیل پیشرفت های علمی و تغییرهای رخداده در سبک زندگی بشری، روز به روز بیشتر می شود. توجه به اصول و مبانی این ...