بازدید : 2152

جايگاه «تفريح و سرگرمي» در سبك زندگي رضوي و تأثير آن بر تمدن سازي

چکیده : ازجمله نيازهاي آدمي، نياز به تفريح سالم است كه براساس آموزه هاي ديني و سبك زندگي رضوي، بخشي از زمان مسلمانان را به خود اختصاص مي دهد. با اين حال، افراط در لذت جويي و سرگرمي، از مصاديق لهو و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد ایروانی
بازدید : 2122

آیکونوگرافیک جلوه های بصری توسل به امام رضا(ع) در نگارگری

چکیده : توسل به پیامبر اکرم(ص)و ائمه اطهار(ع) از امتیازهای خاص فرهنگ تشیع به شمار می رود که ریشه در آیات و روایتها دارد. از آنجایی که هر یک از امامان(ع) مظهر یکی از اسمای حسنای الهی هستند، در حین توسل به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرضیه علی پور
بازدید : 3051

بررسی سندی متنی «علم و عصمت امام» در کلامی از امام رضا(ع)

چکیده : جهان اسلام از دیرباز دارای مذاهب فکری و اعتقادی با گرایش های خاص ازجمله شیعه، معتزله و اشاعره بود. این مذاهب در برخی از مسائل و اعتقادها همچون «امامت و رهبری» دارای اختلافهای ریشه دار و عمیقی بودند. افرادی با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صمد عبداللهی عابد
پديدآورنده : جمشید بیات
پديدآورنده : مصطفی فریدونی
بازدید : 3244

آداب دانش اندوزی در سخنان امام رضا(ع)

چکیده : امام رضا(ع) امتیازهای زیادی برای علم برشمرده و طلب و دریافت معارف دینی را تنها از افرادی که واجد شرایط خاص هستند، مجاز دانسته اند، در عین حال اشاره نموده اند که طلب و دریافت دیگر علوم از هر کس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی رحیمی
بازدید : 2428

انسان شناسی قدمگاه

چکیده : اماکن مقدسی مانند قدمگاه ها، در ادیان مختلف و مذاهب اسالمی، همواره مورد احترام بوده اند. نمونة قدمگاه ها در ایران، قدمگاه های امام رضا(ع)، خواهران و برادران ایشان است. «بیتالنور»، قدمگاه حضرت معصومه(س)در قم، از مهم ترین این قدمگاه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کریم خان محمدی
پديدآورنده : معصومه موذن
بازدید : 4428

برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو

چکیده : اعتقاد به وجود خداوند، عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلسفه نیز برهان های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی حسینی شاهرودی
پديدآورنده : معصومه رودی
بازدید : 1676

ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی

چکیده : ارتباطات انسانی یکی از دانش های نوینی است که اهمیت آن به دلیل پیشرفت های علمی و تغییرهای رخداده در سبک زندگی بشری، روز به روز بیشتر می شود. توجه به اصول و مبانی این دانش نوین برای بهبود زندگی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید امیرحسین علم الهدی
پديدآورنده : علی شریفی