گزارشی از پایان‌نامه «حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان»  948

گزارشی از پایان‌نامه «حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان»

پایان نامه حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان به فعالیت های حدیثی مرتبط با حکومت آل مشعشع (548-1111) و رویکرد و تعامل حاکمان این دولت با عالمان منطقه و روش حدیث پژوهی محدثان این منطقه پرداخته است. بررسی این موضوع، با هدف تدوین الگوی حدیث ...

مبانی فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت  478

مبانی فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت

باتوجه به اهمیت تعلیم وتربیت و نقش سازنده آن در جنبه های مختلف زندگی و تأثیرش در شکوفایی استعدادهای نسل جوان و بروز تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صننعتی بنر اثر آن، توجه و پرداختن به تربیت، امری ضروری و لازم به شمار می رود. ...

بررسی تحلیلی شخصیت و جایگاه علمی قتاده  532

بررسی تحلیلی شخصیت و جایگاه علمی قتاده

قَتادة بن دِعامۀ سَدوسی بَصْری، از مفسران عامه و از تابعین است که در کتب اهل سنت، آرای تفسیری بسیاری از او نقل شده است. مفسران شیعی هم در مواردی به اقوال او پرداخته اند. با عنایت به توجهه فریقین به اقوال قتاده در تفسیر، ...

تاریخ سیاسی و تأثیر آن بر تاریخ حدیث  478

تاریخ سیاسی و تأثیر آن بر تاریخ حدیث

این نوشتار، با نگاه اجمالی به تاریخ حدیث شیعه، تأثیر مستقیم سیاست در اوج و فرود حدیث را بررسی می کند. تاریخ علوم اسلامی و به ویژه تاریخ حدیث، تابع تاریخ سیاسی اسلام است. با نگاهی گذرا به تاریخ عصر حضور و عصر غیبت معصوم، ...

عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّع  377

عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّع

کتب اربعه حدیثی به لحاظ قدمتِ تألیف و مؤلفان خبره، امتیازی ویژه دارند. از جمله قراینی که سبب افزایش اعتماد به این کتب می شود، نشان دادن دقّت های مؤلفان آن در انتخاب احادیث و چگونگی چینش آنها در ابواب مختلف است. در کتب اربعه ...

بررسی توصیفی _ انتقادی از کتاب «استدلال الشیعة بالسّنّة النبویّة»  330

بررسی توصیفی _ انتقادی از کتاب «استدلال الشیعة بالسّنّة النبویّة»

تاریخ، همواره شاهد گفت و گوی علمی پیروان اهل بیت با پیروان خلفا بوده است. مباحثات مکتوب و شفاهی، دوطرف را با دیدگاه های یکدیگر آشنا کرده و به مخاطبان، امکان داوری می دهید. کتاب استدلال الشیعة بالسنة النبویة در زمره مکتوباتی است که برداشت ...

صفحه از 4
تعداد موارد : 22