علوم و معارف قرآن و حدیث  533
علوم و معارف قرآن و حدیث

فصلنامه علوم و معارف قرآن و حدیث مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم

مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در قرآن و روایات تفسیری  121
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در قرآن و روایات تفسیری

اقتصاد مقاومتی، نوعی خاص از تدبیر معیشت است که در شرایط سخت حاصل از عوامل بیرونی باعث دوام و ثبات اقتصادی می شود. اعتقاد این است که دین اسلام به عنوان داعیه دار بنای حکومت ...

جایگاه ثروت در اسلام و نقش آن در زندگی و سرنوشت انسان  89
جایگاه ثروت در اسلام و نقش آن در زندگی و سرنوشت انسان

زندگی انسان دارای دو جنبه مادی و معنوی است. از جمله امتیازات جهان بینی الهی، توجه به همه جنبه های زندگی بشر است. گاه به نظر می رسد امروزه های معنوی اسلام با نیازهای مادی ...

نام های ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه  131
نام های ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه

ماه مبارک رمضان نسبت به سایر ماه ها، امتیازاتی خاص دارد و همواره توجه آیات قران کریم و روایات معصومان قرار گرفته است. از جمله منابع روایی که در آن، از ماه رمضان سخن به ...

نقدی بر شیعه شناسی وهابیان  81
نقدی بر شیعه شناسی وهابیان

حدیث غدیر، از جمله روایت های مشترک میان شیعه و اهل سنّت است. بر اساس این حدیث، امام علی علیه السلام به عنوان امیر مومنان از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ...

پرسش و پاسخ‫های روایی قضیه حقیقیه یا خارجیه  116
پرسش و پاسخ‫های روایی قضیه حقیقیه یا خارجیه

بخشی از احادیث، به شیوه پرسش و پاسخ در منابع روایی انتقال یافته اند. در حجیت داشتن این روایات برای غایبان از عصر حضور، باید ویژگی هایی در نظر گرفت. از سویی، شرایط پیرامونی سوال ...

ویژگی های منبع لغوی در فهم معارف قرآن و حدیث  121
ویژگی های منبع لغوی در فهم معارف قرآن و حدیث

از جمله ارکان مهم در فهم مراد قران و حدیث، بهره گیری از منابع لغوی عرب است. با توجه به ویژگی های متون مقدس اسلامی ضروری است منابع لغوی که در این عرصه مورد استفاده ...

حدیث شیعه در عرصه نسخه های خطی  123
حدیث شیعه در عرصه نسخه های خطی

پشینه علمی و هنری ملت ها و تمدن ها در لابه لای نسخه های خطی برای آیندگان به ودیعه گذارده شده است. نسخه های خطی به دو دلیل قدمت و علمی بودن، اهمیت دارند. رشته ...

صفحه از 5
تعداد موارد : 37