گزارشی از پایان‌نامه «حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان»  879

گزارشی از پایان‌نامه «حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان»

پایان نامه حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان به فعالیت های حدیثی مرتبط با حکومت آل مشعشع (548-1111) و رویکرد و تعامل حاکمان این دولت با عالمان منطقه و روش حدیث پژوهی محدثان این منطقه پرداخته است. بررسی این موضوع، با هدف تدوین الگوی حدیث ...

بررسی تحلیلی شخصیت و جایگاه علمی قتاده  447

بررسی تحلیلی شخصیت و جایگاه علمی قتاده

قَتادة بن دِعامۀ سَدوسی بَصْری، از مفسران عامه و از تابعین است که در کتب اهل سنت، آرای تفسیری بسیاری از او نقل شده است. مفسران شیعی هم در مواردی به اقوال او پرداخته اند. با عنایت به توجهه فریقین به اقوال قتاده در تفسیر، ...

مبانی فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت  402

مبانی فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت

باتوجه به اهمیت تعلیم وتربیت و نقش سازنده آن در جنبه های مختلف زندگی و تأثیرش در شکوفایی استعدادهای نسل جوان و بروز تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صننعتی بنر اثر آن، توجه و پرداختن به تربیت، امری ضروری و لازم به شمار می رود. ...

مفهوم‌شناسی «إشعار قلب» بر پایه ادبیات عرب و شروح نهج البلاغه  373

مفهوم‌شناسی «إشعار قلب» بر پایه ادبیات عرب و شروح نهج البلاغه

کلام خدا و معصومین دارای پیوستگی و دقت نظرِ قابل دریافت استت ‌ عدم فهم صحیح مراد معصوم باعث کج فهمی و انحرافات اخلاقی، عقیده ای و می شود، البته ائمه بر تفکر‌ و دقت نسبت به کلامشان تأکید داشته اند؛ و چون ترجمه به ...

بررسی توصیفی _ انتقادی از کتاب «استدلال الشیعة بالسّنّة النبویّة»  302

بررسی توصیفی _ انتقادی از کتاب «استدلال الشیعة بالسّنّة النبویّة»

تاریخ، همواره شاهد گفت وگوی علمی پیروان اهل بیت با پیروان خلفا بوده است. مباحثات مکتوب و شفاهی، دوطرف را با دیدگاه های یکدیگر آشنا کرده و به مخاطبان، امکان داوری می دهید. کتاب استدلال الشیعة بالسنة النبویة در زمره مکتوباتی است که برداشت یک ...

عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّع  323

عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّع

کتب اربعه حدیثی به لحاظ قدمتِ تألیف و مؤلفان خبره، امتیازی ویژه دارند. از جمله قراینی که سبب افزایش اعتماد به این کتب می شود، نشان دادن دقّت های مؤلفان آن در انتخاب احادیث و چگونگی چینش آنها در ابواب مختلف است. در کتب اربعه ...

صفحه از 4
تعداد موارد : 22