مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 684

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 792

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 1160

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 1028

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 483

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 564

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 446

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 666

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 748

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 467
صفحه از 2
تعداد موارد : 11