تربیت فرزندان  2729
تربیت فرزندان

روان شناسى تربيتى در کلام امام علی سلام اله علیه 1 پرداختن به تربيت فرزندان، 2 عدالت بين فرزندان، 3 عدالت با كودكان، 4 روش آموزش، 5 روش هاى تربيت

حاضر جوابى  3164
حاضر جوابى

حاضر جوابى امام علی سلام الله علیه سخن ابن ابى الحديد درباره دانش هاى امام على

از من بپرسيد  5588
از من بپرسيد

پيش از آن كه مرا از دست بدهيد، از من بپرسيد رسوايى كسى كه گفت: «از من بپرسيد» ، جز پيامبر و امام

زمين شناسى و هواشناسى  6443
زمين شناسى و هواشناسى

زمين شناسى و هواشناسى در کلام امام علی سلام الله علیه 1 وظيفه كوه ها در زمين، 2 بردن ابرهاى باران زا بر بلنداى كوه ها، 3 كوه ها ، مخازن آب رودها

فيزيك  3867
فيزيك

فيزيك در کلام امام علی سلام الله علیه

رياضيّات  4446
رياضيّات

رياضيّات در کلام امام علی سلام الله علیه

اتم شناسى  4172
اتم شناسى

اتم شناسى در کلام امام علی سلام الله علیه

فصاحت و بلاغت امام  3662
فصاحت و بلاغت امام

فصاحت و بلاغت امام امام على عليه السلام :به راستى كه ما اميرانِ [مُلكِ] سخنيم و ريشه هاى سخن ، در ما ريشه دوانده و شاخسارش بر ما سايه افكنده است .

ادبیات  4281
ادبیات

ادبيات در کلام امام علی سلام الله علیه 1 آگاهى امام به همه زبان ها، 2 بنيان گذار علم نحو

پند و موعظه  4003
پند و موعظه

برخی از پندها و موعظه‌های امام علی سلام الله علیه 1 سخنى فراگير در موعظه، 2 راه روشن

تاريخ  3527
تاريخ

تاريخ در کلام امام علی سلام الله علیه 1 اهتمام امام به دانش تاريخ، 2 تأكيد امام بر پندگيرى از تاريخ

جامعه شناسى  5134
جامعه شناسى

جامعه شناسى در کلام امام علی سلام الله علیه 1 جامعه پيش از بعثت، 2 انواع مردم، 3 صفات منافقان، 4 سرچشمه اختلاف مردم، 5 گوناگون

روان شناسى (بخش چهارم - عوامل ويرانىِ روان)  4869
روان شناسى (بخش چهارم - عوامل ويرانىِ روان)

روان شناسى در کلام امام علی سلام الله علیه عوامل ويرانىِ روان : 1 هوسرانى، 2 خودپسندى، 3 از بين بردن حقوق، 4 همنشينى با شروران، 5 همنشينى با نابخردان، 6 تنگ دستى، 7 با اكراه ، دل را به كارى وادار كردن

روان شناسى (بخش سوم - عوامل خودسازى)  2678
روان شناسى (بخش سوم - عوامل خودسازى)

روان شناسى در کلام امام علی سلام الله علیه عوامل خودسازى: 1 مبارزه، 2 پايدارى، 3 ياد خدا، 4 پرهيزگارى، 5 قناعت، 6 فراوانى روزى، 7 لذّت هاى حلال، 8 حكمت هاى نغز، 10 عوامل ويرانىِ روان

صفحه از 2
تعداد موارد : 18