بازدید : 2321

آسیب‌شناسی دین‌داری در بُعد عملکرد از منظر قرآن کریم

چکیده : سعادت انسان که هدف از ارسال دین بوده است،‏ با التزام صحیح نسبت به دین محقق خواهد شد. لذا شناسایی و اجتناب از آنچه صحّت دین‌داری را خدشه‌دار می‌کند،‏ امری ضروری است. یکی از ابعاد و مؤلفه‌های دین‌داری،‏ بُعد عملکردی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه کاشانی
پديدآورنده : حمیدرضا مستفید
بازدید : 7387

هدف صحیح زندگی از منظر قرآن و حدیث

چکیده : تعالی و یا سقوط معنوی یک جامعه،‏ وابسته به نوع انتخاب اهداف توسط افراد آن جامعه است و عدم شناخت "هدف صحیح"،‏ افراد و جوامع را از رسیدن به سعادت بازمی‌دارد. لذا این مقاله تلاش نموده‌است تا ضمن جستجوی "هدف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
پديدآورنده : زیبا شیخ الاسلامی
بازدید : 2334

تحلیل برهان پایدار و ناپایدار در ترجیح آخرت بر دنیا

چکیده : در متون دینی تأکیدی ویژه نسبت به زهد ورزیدن انسان به دنیا و ترغیب نمودن او به سرای اخروی وجود دارد. یکی از دلایل این امر،‏ به وجه پایداری آخرت،‏ جاودانه طلب بودن انسان و ناپایداری جهانی که در آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس پسندیده
پديدآورنده : معصومه سالخورده
بازدید : 2479

تحلیل مفهومی «لا اکراه فی الدین» و نظریه «آزادی و مسئولیت عقیده»

چکیده : آیه 256 سوره بقره از «عدم اکراه در دین» سخن گفته که مدلول آن مورد مناقشه مفسران است. پژوهش حاضر،‏ به بررسی آیه با توجه به ظهور،‏ فضای نزول،‏ استعمالات و فهم صحابه و تابعان می‌پردازد. این مقاله پس از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر
پديدآورنده : کاظم قاضی زاده
بازدید : 2680

مستندات قرآنی وگونه‌شناسی احادیث «بَابُ فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» اصول کافی

چکیده : در این مقاله،‏ مستندیابی قرآنی و گونه شناسی «بَابُ فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» اصول کافی بررسی شده است. یافتن مستندات،‏ مبتنی بر ریشه‌دار بودن کلمات اهل‌بیت:در قرآن،‏ ارائه شده و شناسایی گونه‌ها نیز ضمن ارائه طبقه‌بندی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فریبا صادقی دوست
پديدآورنده : مسعود حسن زاده گلشانی
بازدید : 2905

دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پیرامون احادیث طینت در تبیین سعادت و شقاوت انسان

چکیده : بین احادیث طینت و سعادت و شقاوت انسان،‏ ارتباط وجود دارد و در تفسیر و چگونگی این ارتباط آراء متعددی مطرح شده است. دیدگاه علامه طباطبایی (ره) در تفسیر و برداشت از احادیث طینت و ارتباط آن با سعادت و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا محمودی
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی