احوال حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)  2274
احوال حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

احوال حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و دیگر امام زادگان مدفون در ری و امام زادگان زید بن علی(ع) و یحیی(ع)

امام زادگان و زیارتگاه های شهر ری  1910
امام زادگان و زیارتگاه های شهر ری

این کتاب به شرح زندگی امام زادگان شهر ری و مراقد اختصاص دارد.

دانشمندان و مشاهیر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و شهر ری  2616
دانشمندان و مشاهیر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و شهر ری

این اثر مجموعه ای است از زیست نامه یا شناخت نامه دانشمندان و مشاهیری که در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) یا در شهر ری مدفون اند.

بزرگان ری  2242
بزرگان ری

کتاب بزرگان ری در دو بخش سامان یافته است.