مدّت حكومت امام مهدى عليه السلام  1726
مدّت حكومت امام مهدى عليه السلام

در اين نوشتار ، ابتدا زمان‏هاى ذكر شده با اشاره به حديثى كه آن زمان را بيان كرده، مى‏آوريم، سپس به بيان ديدگاه‏هاى ارائه شده و ارزيابى آنها مى‏پردازيم.

پژوهشى در باره رؤيت امام(ع) در روزگار غيبت كبرا  851
پژوهشى در باره رؤيت امام(ع) در روزگار غيبت كبرا

ابتدا امكان عقلىِ رؤيت امام عليه السلام در روزگار غيبت كبرا را بررسى مى كنيم و سپس برخى از ادلّه وقوع آن را گزارش مى دهيم و آن گاه ادلّه مخالفان را طرح و نقد مى نماييم. گفتنى است كه روى سخن ما با كسانى ...

ازدواج امام مهدى عليه السلام  601
ازدواج امام مهدى عليه السلام

آيا امام مهدى ازدواج كرده است و فرزندانى دارد؟ يا تا كنون ازدواج نكرده است؟

انتساب امام مهدي(ع) به پيامبر(ص) از طريق امام حسين(ع)  1396
انتساب امام مهدي(ع) به پيامبر(ص) از طريق امام حسين(ع)

در اين كه انتساب امام مهدى عليه السلام به فاطمه عليها السلام و جدّش پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله، از طريق امام حسين عليه السلام است و يا از طريق امام حسن عليه السلام، بين پيروان اهل بيت و اهل سنّت اختلاف نظر وجود ...

توضيحى در باره كنيه «ابا صالح»  1180
توضيحى در باره كنيه «ابا صالح»

يكى از كنيه هايى كه امام مهدى عليه السلام بِدان شهرت يافته ، «ابا صالح» است.

پژوهشى در باره طول عمر امام مهدي  عليه السّلام  1382
پژوهشى در باره طول عمر امام مهدي عليه السّلام

1. آيا طول عمر يك انسان تا اين حد و بيش از آن، از نظر عقلى و علمى ممكن است ؟ 2. دليل پيروان اهل بيت عليهم السلام براى اثبات طول عمر امام مهدى عليه السلام چيست ؟

پژوهشى در باره سخن گفتن امام مهدى پس از ولادت  1092
پژوهشى در باره سخن گفتن امام مهدى پس از ولادت

بر اساس گزارش هايى، امام مهدى عليه السلام در آغاز تولّد به گونه اى خارق العاده لب به سخن گشوده و به انقلاب بزرگى كه در جهان به وسيله او تحقّق خواهد يافت، اشاره نموده است. براى زدودن استبعاد از مدلول آن گزارش ها ...

سخنى در باره ويژگى ‏هاى جسمى امام مهدي‏ عليه السّلام  1482
سخنى در باره ويژگى ‏هاى جسمى امام مهدي‏ عليه السّلام

گزارش هايى را كه خصوصيات جسمى و چهره نورانى و زيباى امام مهدى عليه السلام را ترسيم مى كنند، به چند دسته مى توان تقسيم كرد:...

چگونگى غيبت و توضيحى در باره سرداب غيبت  1035
چگونگى غيبت و توضيحى در باره سرداب غيبت

غيبت چگونه است؟ آيا جسم ، غايب شده و امام به نقطه اى دور از زمين بُرده شده است ؟ يا انسان هاى معمولى ، قدرت و توان ديدن ايشان را ندارند؟ مكان غيبت امام نيز يكى از پرسش ها بود : آيا غيبت از ...

سخنى در باره رشد غير عادى امام مهدي‏ عليه السّلام  659
سخنى در باره رشد غير عادى امام مهدي‏ عليه السّلام

در برخى گزارش‏ها، رشد روزانه هر امام، همسان با رشد هفتگى ديگر كودكان و رشد هفتگى وى، همانند رشد ديگران در ماه و رشد ماهانه ايشان، به سانِ رشد ساير كودكان در سال شمرده شده است .

امام مهدی(ع) همنام و هم ‏كنيه پيامبر(ص)  581
امام مهدی(ع) همنام و هم ‏كنيه پيامبر(ص)

بحثی کوتاه در مورد نام و کنیه حضرت مهدی(ع)