مدّت حكومت امام مهدى عليه السلام  1232
مدّت حكومت امام مهدى عليه السلام

در اين نوشتار ، ابتدا زمان‏هاى ذكر شده با اشاره به حديثى كه آن زمان را بيان كرده، مى‏آوريم، سپس به بيان ديدگاه‏هاى ارائه شده و ارزيابى آنها مى‏پردازيم.

پژوهشى در باره رؤيت امام(ع) در روزگار غيبت كبرا  772
پژوهشى در باره رؤيت امام(ع) در روزگار غيبت كبرا

ابتدا امكان عقلىِ رؤيت امام عليه السلام در روزگار غيبت كبرا را بررسى مى كنيم و سپس برخى از ادلّه وقوع آن را گزارش مى دهيم و آن گاه ادلّه مخالفان را طرح و نقد مى نماييم. گفتنى است كه روى سخن ما با كسانى ...

ازدواج امام مهدى عليه السلام  525
ازدواج امام مهدى عليه السلام

آيا امام مهدى ازدواج كرده است و فرزندانى دارد؟ يا تا كنون ازدواج نكرده است؟

انتساب امام مهدي(ع) به پيامبر(ص) از طريق امام حسين(ع)  1266
انتساب امام مهدي(ع) به پيامبر(ص) از طريق امام حسين(ع)

در اين كه انتساب امام مهدى عليه السلام به فاطمه عليها السلام و جدّش پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله، از طريق امام حسين عليه السلام است و يا از طريق امام حسن عليه السلام، بين پيروان اهل بيت و اهل سنّت اختلاف نظر وجود ...

توضيحى در باره كنيه «ابا صالح»  1013
توضيحى در باره كنيه «ابا صالح»

يكى از كنيه هايى كه امام مهدى عليه السلام بِدان شهرت يافته ، «ابا صالح» است.

پژوهشى در باره طول عمر امام مهدي  عليه السّلام  1020
پژوهشى در باره طول عمر امام مهدي عليه السّلام

1. آيا طول عمر يك انسان تا اين حد و بيش از آن، از نظر عقلى و علمى ممكن است ؟ 2. دليل پيروان اهل بيت عليهم السلام براى اثبات طول عمر امام مهدى عليه السلام چيست ؟

پژوهشى در باره سخن گفتن امام مهدى پس از ولادت  882
پژوهشى در باره سخن گفتن امام مهدى پس از ولادت

بر اساس گزارش هايى، امام مهدى عليه السلام در آغاز تولّد به گونه اى خارق العاده لب به سخن گشوده و به انقلاب بزرگى كه در جهان به وسيله او تحقّق خواهد يافت، اشاره نموده است. براى زدودن استبعاد از مدلول آن گزارش ها ...

سخنى در باره ويژگى ‏هاى جسمى امام مهدي‏ عليه السّلام  1100
سخنى در باره ويژگى ‏هاى جسمى امام مهدي‏ عليه السّلام

گزارش هايى را كه خصوصيات جسمى و چهره نورانى و زيباى امام مهدى عليه السلام را ترسيم مى كنند، به چند دسته مى توان تقسيم كرد:...

صفحه از 2
تعداد موارد : 11