چگونگى غيبت و توضيحى در باره سرداب غيبت  972
چگونگى غيبت و توضيحى در باره سرداب غيبت

غيبت چگونه است؟ آيا جسم ، غايب شده و امام به نقطه اى دور از زمين بُرده شده است ؟ يا انسان هاى معمولى ، قدرت و توان ديدن ايشان را ندارند؟ مكان غيبت امام نيز يكى از پرسش ها بود : آيا غيبت از ...

سخنى در باره رشد غير عادى امام مهدي‏ عليه السّلام  487
سخنى در باره رشد غير عادى امام مهدي‏ عليه السّلام

در برخى گزارش‏ها، رشد روزانه هر امام، همسان با رشد هفتگى ديگر كودكان و رشد هفتگى وى، همانند رشد ديگران در ماه و رشد ماهانه ايشان، به سانِ رشد ساير كودكان در سال شمرده شده است .

امام مهدی(ع) همنام و هم ‏كنيه پيامبر(ص)  524
امام مهدی(ع) همنام و هم ‏كنيه پيامبر(ص)

بحثی کوتاه در مورد نام و کنیه حضرت مهدی(ع)

صفحه از 2
تعداد موارد : 11