بازدید : 1005

روش و رویکرد فایرستون در معرفی اسلام؛ مرور، تحلیل و نقد یک کتاب

چکیده : این مقاله به بررسی کتاب آشنایی با اسلام برای یهودیان، نوشتۀ رئوون فایرستون از لحاظ روی‌کرد و روش می‌پردازد. پس از معرفی نویسنده و ارائۀ گزارشی از ساختار و محتوای کتاب و با تحلیل متن آن، مشخص می‌شود که فایرستون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی طباطبایی
بازدید : 1375

نقد محتوایی روایات تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی

چکیده : علی بن ابراهیم قمی، از برجسته‌ترین محدثان شیعی است که روایات فراوانی‌ از ایشان در کتب معتبر شیعه نقل شده است. کتاب تفسیری‌ نیز به ایشان منتسب شده که هم اکنون موجود است، ولی به علت آمیختگی مطالب صحیح و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
پديدآورنده : سید محمد موسوی مقدم
پديدآورنده : علی حاجوی
بازدید : 967

استناد به رفتار نبوی در تفاسیر اجتهادی معاصر امامیه با تکیه بر «المیزان» و «من وحی القرآن»

چکیده : رفتار معصومان:، در اندیشه شیعی، هم‌چون گفتار ایشان، یکی از اجزای تشکیل دهندۀ سنت است که نقش مهمی در فهم و تفسیر آموزه‌های قرآنی‌ دارد. با این همه، به دلیل عدم شناخت ابعاد مختلف کارآمدی این مؤلفۀ حدیثی، حضور این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : کاظم قاضی زاده
بازدید : 1307

در جست و جوی «تفسیر القرآن» یونس بن عبدالرحمن؛ بازیابی، اعتبار و محتوا

چکیده : یونس بن عبدالرحمن; از راویان شاخص شیعه، در دوره امام صادق،امام کاظم و امام رضا: است.جلالتِ مقام او نزد امامان:، گستره‌دانش دینی، ژرفای فهم، دلدادگی به اهل بیت:، استواری بر امامت، مکتوبات حدیثی متنوع ودر شمار اصحاب اجماع امامیه بودن، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : نجمه کمالی نیا
بازدید : 955

همّ،یوسف (ع)در پرتو روایات اهل‌بیت (علیهم السلام)

چکیده : مذاهب کلامی مختلف، با توجه به اعتقادی که به عصمت انبیا: دارند، در بحث داستان‌های انبیا در قرآن، به تفسیر و تأویل آیات می‌پردازند. مفسران شیعه نیز با پیروی از آموزه‌های اهل بیت: با مبنا قرار دادن عصمت تام انبیا ...

نویسنده :

 أصدرها : زهرا شادی نفیسی
پديدآورنده : فاطمه سادات میر هاشمی
بازدید : 1366

روایات تفسیری ضعیف السند؛ «چیستی، روش تعامل و کارآمدی»

چکیده : روایات تفسیری ضعیف السند فراوان‌اند. این نوشته به ارائه شیوه صحیح تعامل با آنها و اثبات کارآمدی بخشی از آنها، به کمک قراین قرآنی و شواهد حدیثی، پرداخته است؛ برای نمونه، شیوه وثوق صدوری، مشابه‌یابی روایات نبوی در احادیث شیعی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی