پژوهش نامه علوی  1250
پژوهش نامه علوی

دوفصلنامه وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)  109
روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)

رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست‌های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی ...

مطالعه تطبیقی اصول مدیریت اسلامی و مدیریت با بررسی سیره امام علی(ع)  92
مطالعه تطبیقی اصول مدیریت اسلامی و مدیریت با بررسی سیره امام علی(ع)

هدف این مقاله مطالعه و تطبیق اصول مدیریت نوین و مدیریت اسلامی با محوریت سیره امام علی(ع) است. بدین منظور پس از توصیف اهمیت مدیریت و جایگاه مدیریت اسلامی، نظر و شیوة عمل رهبران اسلام ...

تأملِ اندکِ رسانگیِ طرح واره های خطبه 3 نهج البلاغه در واژه «ابل»  109
تأملِ اندکِ رسانگیِ طرح واره های خطبه 3 نهج البلاغه در واژه «ابل»

اولین دیدگاهی که شایسته است از آن به نهج البلاغه نگریسته شود گزاره های شناختی آن است . در این میان بحث رسانگی طرح واره ها به همراه شباهت براساس استعاره های مفهومی و برحسب ...

درآمدی بر زمینه‌های نوستالژی در نهج البلاغه  106
درآمدی بر زمینه‌های نوستالژی در نهج البلاغه

نوستالژی یک حالت روحی بوده و یکی از رفتارهای ناخود آگاه انسان به شمار می ­آید که در پی انگیزش­ های فردی یا اجتماعی و سیاسی به وجود می ­آید. امام علی(ع) نیز به عنوان ...

بازتاب و تحلیل واقعه غدیر خم در تواریخ عمومی سده‌های هفتم تا دهم هجری  66
بازتاب و تحلیل واقعه غدیر خم در تواریخ عمومی سده‌های هفتم تا دهم هجری

واقعه‌ی غدیر از رویدادهای مهم در تاریخ صدر اسلام است که باعث تنش‌ها و اختلافات زیادی بین شیعیان و اهل سنت شده است؛ لذا بازتاب و چگونگی نقل کردن این واقعه در تاریخ‌نگاری مورخین حائز ...

تشبیه و تنزیه از دیدگاه امام علی(ع)  80
تشبیه و تنزیه از دیدگاه امام علی(ع)

تشبیه و تنزیه از پیچیده‌ترین مباحث عرفانی و یکی از مسائل مهمّ اعتقادی مرتبط با عقیده توحید اسلامی است که مورد توجه اکثر متفکّران و اندیشمندان مسلمان است. صورت مادی و انسانی دادن به خدا ...

تحلیل شخصیت معاویه بر اساس گزارش های تاریخی حکومت او  100
تحلیل شخصیت معاویه بر اساس گزارش های تاریخی حکومت او

شخصیت معاویه به عنوان یکی از خلفای مسلمانان در منابع تاریخی دارای دو وجه متفاوت است. در وجهی او حاکمی با تدبیر است که مردمان به اختیار پذیرفتار و فرمان بردار اویند و در وجه ...

صفحه از 12
تعداد موارد : 95