بازدید : 2349

واکاوی و بازپژوهی نقادانۀ روایات جعلی مِطلاقیت امام حسن

چکیده : جَعْل حدیث یکی از آسیب‌های است که جامعۀ اسلامی از دوران پیامبر2 بدان دچار شد و ازجمله اهداف آن، ترور شخصیت پیشوایان دینی و سیاسی بوده است. امام حسنR از کسانی است که تیر مسموم جعل حدیث، سیرۀ انسان‌ساز و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
پديدآورنده : علینقی لزگی
بازدید : 2598

اعتبارسنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت

چکیده : احادیث لعن امت از روایات باب أشراط الساعه است که در آنها، لعن شدن نسل‌های اولیۀ امت اسلامی توسط نسل‌های بعدی، از اسباب گرفتاری مسلمانان به بلاهای آخرالزمان معرفی شده است. روایات یاد شده غالباً توسط شیخ صدوق و شیخ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : کامران اویسی
بازدید : 1966

تنوع گونه‌های حدیث‌نگاری نزد ایرانیان قرن ششم

چکیده : حدیث شیعه در قرن ششم، همزمان با حکومت دولت سلجوقیان در ایران، دوران فترت خود را میگذراند. سبک‌های جدید نگارشی در دوران فترت کمتر رخ می‌نمایاند. بنابراین تألیفات شیعه در دوران سلجوقیان کمتر از دوره‌های پیشین انجام شده است. گونه‌های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرشته کسری دهکردی
پديدآورنده : پروین بهارزاده
بازدید : 2151

بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سُوَر معوذتین

چکیده : یکی از روایاتی که دربارۀ سبب نزول سُوَر فلق و ناس وارد شده، روایت لبید بن اعصم یهودی درخصوص سِحر و جادو شدن پیامبر گرامی اسلام است. در روایات چنین آمده که شخصی به نام لبید بن اعصم با دمیدن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : رضا آقاپور
پديدآورنده : محمد صادق حیدری
بازدید : 1961

احادیث نبوی و کارکردهای آن در نهج‌البلاغه

چکیده : هر متن ادبی، برآمده از ساختار متن قبلی و برآیند تعامل و وابستگی در دو ساحت ساختاری و معنایی و معرّقی از نقل‌قول‌ها به شمار می‌رود، نهج‌البلاغه به اعتبار یک متن، حاوی بینامتنی قرآنی، احادیث نبوی و اشعار عرب است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار
بازدید : 1042

حدیث‌انگاری زمخشری در الکشاف و تأثیر تفسیر روایی ثعلبی بر آن

چکیده : تفسیر الکشاف زمخشری از مشاهیر تفسیر اجتهادی‌کلامی است که علی‌رغم حجم زیاد احادیث تفسیری آن، جلوۀ تفسیر روایی آن مغفول واقع شده است و این مقاله سعی دارد تا براساس پدیدۀ اسناد و ارسال در حدیث و با تکیه بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدحسن صانعی‌پور
بازدید : 2128

بررسی سندی زیارت عاشورا

چکیده : زیارت عاشورا چهار طریق اصلی دارد که سه مورد از آن به امام محمدباقرR و دیگری به امام صادقR می‌رسد. دو طریق در کتاب مصباح المتجهد از شیخ طوسی و دو طریق دیگر در کتاب کامل الزیارات ابن قولویه نقل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد قربانی‌مقدم
بازدید : 1444

لزوم توجه به انواع دلالت‌ها در فقه الحدیث

چکیده : در راه فهم روایات، نیاز به روش صحیح علمی وجود دارد که آن را فقه الحدیث می‌نامیم. فهم متون احادیث، بدون توجه به مبانی مورد نیاز، امکان برداشت غلط و انحراف را در پی خواهد داشت. یکی از اموری که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
بازدید : 1132

معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت(ع)

چکیده : برانگیختن توجه مردم نسبت به حق‌متعال، محوری‌ترین موضوع در آموزه‌های قرآن کریم و اهل بیت(علیهم السلام) است. در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات امامان معصوم (علیهم السلام)، ایمان به حضور و احاطۀ خداوند بر عالَم مطرح شده است؛ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : مصطفی آذر‌خشی
بازدید : 2505

روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال

چکیده : مقالۀ حاضر روش‌های شوشتری در شناسایی و تصحیح تحریف‌های راه‌یافته در تنقیح المقال علامه مامقانی‌ راـ که قاموس الرجال تعلیقی بر آن است‌ـ مورد بررسی قرار داده و با ذکر مثال‌هایی به دسته‌بندی آن‌ها اقدام کرده است. روش شوشتری برای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : سمیه رضوی‌خواه