مُسلم بن عَوسَجه  999
مُسلم بن عَوسَجه

شهید کربلا

عبد اللّه بن حسن(ع)  706
عبد اللّه بن حسن(ع)

شهید کربلا

عبد الرحمان بن عقیل  670
عبد الرحمان بن عقیل

شهید کربلا

عابِس بن ابی شَبیب  636
عابِس بن ابی شَبیب

شهید کربلا

شهادت قیس بن مُسهِر صَیداوی  1087
شهادت قیس بن مُسهِر صَیداوی

یکی از یاران امام حسین علیه السلام بود که در نهضت کوفه ، نقش بسیار فعّالی داشت . وی بارها از کوفه برای امام علیه السلام پیام بُرد و پیام امام علیه السلام را برای کوفیان، باز آورد.

علی اکبر فرزند امام حسین(ع)  3547
علی اکبر فرزند امام حسین(ع)

شهید برجسته کربلا

شهادت عبد اللّه بن یقطُر  938
شهادت عبد اللّه بن یقطُر

شهید نهضت حسینی

شهادت عُمارة بن صَلخَب اَزْدی  525
شهادت عُمارة بن صَلخَب اَزْدی

از شهیدان نهضت حسینی

شهادت عبدُ الأعلَی بن یزید  224
شهادت عبدُ الأعلَی بن یزید

از شهیدان نهضت حسینی

طوعه  1267
طوعه

از دوستداران اهل بیت(ع) و پناه دهنده به مسلم بن عقیل

سُوَید بن عمرو  960
سُوَید بن عمرو

شهید کربلا

صفحه از 6
تعداد موارد : 71