بازدید : 2036

اسرار نماز در حدیث رضوی با تاکید بر روایت « الصَّلاَ ةُ لَهَا أَرْ بَعَةُ آلافِ بَابٍ »

چکیده : نماز پرکاربردترین واجب عبادی در آیات قرآن و بهترین وسیله تقرب به درگاه الهی است که ظاهر و باطن و بلکه بطون تو در تویی دارد و افزون بر احکام و آداب ظاهری، تشریع یکایک اجزای آن از فلسفه خاص ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کاوس روحی برندق
بازدید : 1459

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) بر پایه روش تحلیل گفتمان

چکیده : گفتمان ها که در بستر جریان ها و بافت های موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسی و ارتباطي شکل ميگیرند، در هر زماني ميتوانند تأثير بسياري در رويکرد مفسران در تفسير قرآن کريم داشته باشند. در این میان عصر زندگی امام جواد(ع) ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس تقویان
پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
بازدید : 1841

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

چکیده : حفظ کرامت انسان به عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزههای دینی است. نادیده گرفتن این حق، مانع کمال انسان است. بسیاری از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) بیانگر مولفه های کرامت انسانی است که در کمال بخشی انسان نقش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صغری صالحی
پديدآورنده : علی سروری مجد
بازدید : 1760

تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا(ع)

چکیده : مناظره عِمران صابی با امام علی بن موسی الرضا(ع) سه محور عمده دارد: ذات و صفات الهی، کیفیت آفرینش و ویژگیها و اقسام آفریدگان. اهتمام نوشتار پیشِ رو بر بسط و شرح محور دوم(کیفیت آفرینش) است. این مقاله میکوشد تا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد شمسی
پديدآورنده : عباس جوارشکیان
بازدید : 1354

راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي با تأكيد بر مناظرات و احتجاجات

چکیده : اين نوشتار راهبردهای امام رضا(ع) را در تقریب ادیان و مذاهب واکاوی کرده است؛ با اين هدف كه این راهبردها را برای وحدت مذاهب اسلامی در جهان معاصر شناسایی و معرفی کند. امام رضا(ع) همچون دیگر امامان(ع) با برخورداری از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه خادمی
پديدآورنده : عشرت صادقی
پديدآورنده : ام البنين چابکی
بازدید : 1062

جلوه های اوصاف رضوی در خراسانی های یدالله بهزاد کرمانشاهی

چکیده : یدالله بهزاد کرمانشاهی(1304 -1386 )از شاعران متعهدِ معاصر است که عشق به معصومین و اهل بیت(ع) یکی از بن مایه های اصلی شعر او را تشکیل میدهد؛ بهگونهای که بنمایة بخشی از شعرهای او در مجموعة«گلی بیرنگ» و «یادگارِمهر» بازتاب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : خلیل بیگ‌زاده
پديدآورنده : عطا الماسی
بازدید : 1048

بررسی تغییرات انتخاب نام ”رضا“ در ایران (1340-1389)

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات رویکرد به انتخاب نام "رضا" در طی 50 سال اخیر(1340-1389)در ایران بر مبنای آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور صورت گرفته است. دیدگاه بوردیو درباره ذائقه به عنوان چارچوب نظری پژوهش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : روح الله جلیلی
پديدآورنده : محمدتقی ایمان
پديدآورنده : لیلا زندی