بازدید : 453

نویسنده :

 
بازدید : 760

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی

چکیده : انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار میگیرد که برخی از این انتخابها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهمترین انتخابهای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی رفسنجانی مقدم
پديدآورنده : محمدرضا علمی سولا
پديدآورنده : علی محمدیان
بازدید : 1224

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی

چکیده : رفاه اقتصادی همراه با دینداری از مهمترین دغدغه های زندگی فردی و اجتماعی است. بدینسان که در جوامع اسلامی نوعی تضاد فکری و تالش عملی وجود دارد که نتیجهسوء فهم از گزارههای دینی است؛ درنتیجه برخی باوجود کشش باطنی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی حسینی
پديدآورنده : مصطفی احمدی فر
بازدید : 791

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا(ع) با دگرهای گفتمانی

چکیده : تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا(ع) با دگرهای گفتمانی (مبانی قرآنی کلامی ساختبندی هویت اسلامی) عصر حضرت رضا(ع) صحنه برآمدن جریانها و گفتمانهای بسیاری در جهان اسالم است. این گفتمانها در دو سطح درونگفتمانی و برونگفتمانی قابل تشخیص ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منصور میر احمدی
پديدآورنده : امیر رضائی پناه
بازدید : 896

امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه

چکیده : یکی از فرقه های مهم کلامی در عصر امام رضا(ع) «اهل حديث» بود. آنان بر ظاهر آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه میکردند یا با اثبات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
بازدید : 812

مفهوم و جايگاه حرم در فرهنگ اسلامي

چکیده : ”حرم“ در فرهنگ اسلامي مکان يا زماني مقدس است و بسياري از امور مباح در شرایط ديگر در آن (حرم)ممنوع و حرام است. مفهوم و حکمت اين محدوديتها که در آداب و احکام مربوط به حرم وضع شده، در چهارچوب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : شکرالله خاکرند
بازدید : 1013

واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در سیره امام رضا(ع)

چکیده : وجود مسائل فرهنگی در دوران امامت حضرت رضا(ع)، لزوم بازنگری در فرهنگ اسلامی به ویژه فرهنگ تشیع را اقتضا میکرد. در این راستا ایشان با روشنگری و استفاده از زمینه های موجود توانسته اند با انجام فعالیتهای فرهنگی گسترده به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد جهانگیر فیض‌آبادی
پديدآورنده : میثم فرخی
بازدید : 668

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی مجموعه شاهچراغ

چکیده : شیراز یکی از شهرهای مهم مذهبی ایران است و این اهمیت به دلیل وجود مقبره شاهچراغ احمد بن موسی(ع) برادر امام رضا(ع) است. این مقبره از لحاظ معماری چند قرن سابقه دارد. طی دو قرن اخیر چند بار گنبد شاهچراغ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نجف زاده