بازدید : 946

بررسی دیدگاه الیور لیمن درباره سنت و نقش آن در تفسیر

چکیده : به منظور شناخت بخشی از آرای خاورشناسان درباره نقش سنت در تفسیر قرآن و نیز اهمیت این بحث، نوشتار حاضر به معرفی و بررسی مقاله «سنت و نقش آن در تفسیر» به قلم پروفسور «الیور لیمن» سرویراستار کتاب «قرآن: یک ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : رقیه بیرامی
بازدید : 1496

قلمرو حجیت خبر واحد

چکیده : بی تردید یکی از مهم‌ترین منابع معرفتی و معارفی اسلام احادیث نبوی و ولوی است که به عنوان تراث معصومان(ع) به دست ما رسیده است و بدیهی است که همه اخبار وارده از درجه اعتبار یکسانی برخوردار نیستند؛ چراکه برخی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
بازدید : 1860

مبانی اعتبار روایات پزشکی

چکیده : بخشی از روایات معصومان(علیهم السلام) به روایات طبی اختصاص دارد. از موضوعات مطرح در ارتباط با این دسته از روایات، مبانی اعتبارسنجی این دسته از روایات است. در این تحقیق با بررسی دیدگاه حدیث پژوهان شیعه و سنی، مبانی سندی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مهریزی
پديدآورنده : محمد عارف حیدر قزلباش
بازدید : 1762

علم غیب امام علی در نهج البلاغه

چکیده : علم امام از مسائل دیرین دانش کلام است. شریف رضی احادیثی درباره علم غیب امام علی(علیه السلام) و امامان شیعه را در کتاب «نهج‌البلاغه» گرد آورده است. در میان برخی فرقه‌های اسلامی از جمله معتزلیان، دیدگاه‌هایی وجود دارد که فقط ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد عشایری منفرد
بازدید : 1106

ساختار هنری نهج‌البلاغه و پاسخ به ناقدان آن

چکیده : ارزش‌مندی و آوازة کتاب شریف نهج‌البلاغه از سویی به سبب سخنان پرمغز و زیبا و حیات آفرین امیرالمؤمنین علی (ع) و از سوی دیگر مرهون گزینش و چینش هنرمندانه سید رضی(ره) مؤلف حکیم آن است. مقدمه مؤلف بر کتاب به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرهاد عباسی