جواد محدثی
7 بهمن 1395
خوراک سگ های جهنم  1868
خوراک سگ های جهنم

همان گونه که با خوردن گوشت، انسان می کوشد تا چاق و قوی شود، غیبت کنندگان هم با بدگویی پشت سر برادر دینی، می کوشند ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
بی نیازترین مردم  1357
بی نیازترین مردم

خداوند، براساس مصلحت بندگان و نظر و اراده ی حکیمانه ی خود، به آنان روزی می دهد. کسی که راضی و قانع و به آنچه ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
از ظلم به ... بپرهیزید  1462
از ظلم به ... بپرهیزید

ستم در حق دیگران بسیار زشت است و ظلم به کسانی که یاور و پشتیبانی ندارند، زشت تر و بدعاقبت تر.

جواد محدثی
7 بهمن 1395
محبوبترین اعمال نزد خداوند  1608
محبوبترین اعمال نزد خداوند

خداوند دوست دارد بندگان برای ارضای تمایلات نفسانی خود، از راه حلال و مشروع وارد شوند و به بیراهه نروند

جواد محدثی
7 بهمن 1395
پرهیز از طعام؛ آری! دوری از گناه؛ نه!  1458
پرهیز از طعام؛ آری! دوری از گناه؛ نه!

هم غذاهای مسموم و خراب، به بدن و سلامتی ما آسیب می زند، هم حرفهای زشت، اعمال بد و گناهان مختلف، روان و جان ما ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
سه چشمی که در قیامت گریان نسیتند  1492
سه چشمی که در قیامت گریان نسیتند

روز قیامت، برای خیلی ها روز حسرت و اندوه و نگرانی و اضطراب است. چشمها گریان است .امّا کسی که در دنیا، خوف از عذاب ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
تاثیر همنشین در انسان  4875
تاثیر همنشین در انسان

توصیه ی همه ی بزرگان اخلاق آن است که انسان در انتخاب دوستان و همنشینان خود بسیار دقت کند و در حلقه ی دوستان شایسته، ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
گنجینه های قرآن  1311
گنجینه های قرآن

آیه های قرآن همچون گنجینه است، درِ هر گنجینه را که باز کنند، باید به درون آن نگریست که چه جواهری در آن نهفته است. ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
هرگز دچار وحشت نخواهم شد  1145
هرگز دچار وحشت نخواهم شد

آن که همدم این کتاب آسمانی باشد، نه خسته و ملول می شود، نه تنها و بی همدم می ماند، زیرا می تواند با تلاوت ...

جواد محدثی
6 بهمن 1395
عذرپذیری  980
عذرپذیری

عذرپذیری و آمرزش گناهان از صفات خداوند نسبت به خطاهای بندگان است. چه زیباست که بندگان خدا هم این صفت را داشته باشند

صفحه از 4
تعداد موارد : 35