خوراک سگ های جهنم  1264
خوراک سگ های جهنم

همان گونه که با خوردن گوشت، انسان می کوشد تا چاق و قوی شود، غیبت کنندگان هم با بدگویی پشت سر برادر دینی، می کوشند ...

بی نیازترین مردم  963
بی نیازترین مردم

خداوند، براساس مصلحت بندگان و نظر و اراده ی حکیمانه ی خود، به آنان روزی می دهد. کسی که راضی و قانع و به آنچه ...

از ظلم به ... بپرهیزید  1043
از ظلم به ... بپرهیزید

ستم در حق دیگران بسیار زشت است و ظلم به کسانی که یاور و پشتیبانی ندارند، زشت تر و بدعاقبت تر.

محبوبترین اعمال نزد خداوند  1176
محبوبترین اعمال نزد خداوند

خداوند دوست دارد بندگان برای ارضای تمایلات نفسانی خود، از راه حلال و مشروع وارد شوند و به بیراهه نروند

پرهیز از طعام؛ آری! دوری از گناه؛ نه!  946
پرهیز از طعام؛ آری! دوری از گناه؛ نه!

هم غذاهای مسموم و خراب، به بدن و سلامتی ما آسیب می زند، هم حرفهای زشت، اعمال بد و گناهان مختلف، روان و جان ما ...

سه چشمی که در قیامت گریان نسیتند  1110
سه چشمی که در قیامت گریان نسیتند

روز قیامت، برای خیلی ها روز حسرت و اندوه و نگرانی و اضطراب است. چشمها گریان است .امّا کسی که در دنیا، خوف از عذاب ...

تاثیر همنشین در انسان  2379
تاثیر همنشین در انسان

توصیه ی همه ی بزرگان اخلاق آن است که انسان در انتخاب دوستان و همنشینان خود بسیار دقت کند و در حلقه ی دوستان شایسته، ...

گنجینه های قرآن  866
گنجینه های قرآن

آیه های قرآن همچون گنجینه است، درِ هر گنجینه را که باز کنند، باید به درون آن نگریست که چه جواهری در آن نهفته است. ...

هرگز دچار وحشت نخواهم شد  808
هرگز دچار وحشت نخواهم شد

آن که همدم این کتاب آسمانی باشد، نه خسته و ملول می شود، نه تنها و بی همدم می ماند، زیرا می تواند با تلاوت ...

عذرپذیری  642
عذرپذیری

عذرپذیری و آمرزش گناهان از صفات خداوند نسبت به خطاهای بندگان است. چه زیباست که بندگان خدا هم این صفت را داشته باشند

صفحه از 4
تعداد موارد : 35