جواد محدثی
9 بهمن 1395
از خدا بترس چون ...  4687
از خدا بترس چون ...

خوف از خدا، برای آن است که او قدرت مطلق هستی را در اختیار دارد و همه ی جهان و مقدرات به دست اوست و ...

جواد محدثی
9 بهمن 1395
دعای شما حتما مفید است  4154
دعای شما حتما مفید است

خداوند، بندگان را به دعا فراخوانده و وعده ی اجابت داده است.

جواد محدثی
7 بهمن 1395
نگاه به چهره مومن  10126
نگاه به چهره مومن

نگاه محبت آمیز، پیام دوستی قلبی و مهردرونی است. حتی نگاه به پدر و مادر از روی مهر و عاطفه و محبّت هم در روایات، ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
آمادگی برای مرگ  5494
آمادگی برای مرگ

آینده ی قطعی و پیش روی همه «مرگ» است. پس باید آماده بود با کوله باری از اعمال صالح، عمر را به پایان رساند و از ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
جوابی آماده کن  3084
جوابی آماده کن

آنچه دل را زنده می کند و بشر را در صراط مستقیم دینداری و عبودیت قرار می دهد، توجه به این است که «قطار عمر» ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
راه دل کندن از دنیا  6727
راه دل کندن از دنیا

راه رها شدن از دامهای شیطان و رذایل اخلاقی و گناهان هم توجّه به همین «کرامت نفس» است که امام، آن را مبنای برتر دیدن ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
همه خیر و نیکی در آن است که ...  2721
همه خیر و نیکی در آن است که ...

انسان، آفریده ای است که دشمن خطرناکی همچون شیطان و غریزه ی قدرتمندی به نام هوای نفس و تمایلات حیوانی دارد. اگر از این گوهر ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
مضرات درخواست از مردم  4344
مضرات درخواست از مردم

هر چند روابط اجتماعی انسانها به نحوی است که همه به هم محتاجند و کسی نمی تواند بدون کمک دیگران و به صورت انفرادی زندگی ...

جواد محدثی
7 بهمن 1395
یک راه ساده برای حمد و شکر الهی  2575
یک راه ساده برای حمد و شکر الهی

از روشهای هدایتی قرآن، یادآوری نعمتهای بی شمار خداوند است.

جواد محدثی
7 بهمن 1395
بدتر از ارتکاب گناه  2612
بدتر از ارتکاب گناه

گاهی هم گنهکاران، از روی عناد و لجاجت و ستیزه جویی با مکتب انبیا و دین الهی و ارزشهای اخلاقی گناه می کنند و از ...

صفحه از 4
تعداد موارد : 35